آیا زن حامل پسر است یا دختر؟

آیا زن حامل پسر است یا دختر؟

اگر بخواهی بدانی که زن حامل صاحب پسر است یادختر شیر آنرا در ظرف ریخته و بر آن آب بریز، اگر شیر بالا ایستاد صاحب دختر است و اگر شیر پائین قرار گرفت صاحب پسر می شود. انشاء الله