Main Menu

العبادی: ورود نیروهای عراقی به داخل موصل تحول بزرگی است/ با مشارکت جنگنده های ایران در مبارزه با داعش مخالفیم

العبادی: ورود نیروهای عراقی به داخل موصل تحول بزرگی است/ با مشارکت جنگنده های ایران در مبارزه با داعش مخالفیم
نخست وزیر عراق تأکید کرد: نیروهای ما در داخل شهر موصل با داعش می جنگند و این تغییر بزرگی در قدرت آن هاست.

العبادی: ورود نیروهای عراقی به داخل موصل تحول بزرگی است/ با مشارکت جنگنده های ایران در مبارزه با داعش مخالفیم

نخست وزیر عراق تأکید کرد: نیروهای ما در داخل شهر موصل با داعش می جنگند و این تغییر بزرگی در قدرت آن هاست.
العبادی: ورود نیروهای عراقی به داخل موصل تحول بزرگی است/ با مشارکت جنگنده های ایران در مبارزه با داعش مخالفیم

دانلود بیتالک


Comments are Closed