Main Menu

تداوم افزایش قیمت طلا جهانی

تداوم افزایش قیمت طلا جهانی
یحیی حیدریان
معامله گر قراردادهای آتی سکه کارگزاری مبین سرمایه
Yha1362@gmail.com
تداوم روند افزایشی قیمت اونس طلا برای دومین روز پیاپی و برگشت قیمت دلار به بالای مرز روانی ۳۷۰۰ تومان موجب افزایش قیمت سررسیدهای بازار آتی سکه در معاملات روز سه شنبه شد.
وضعیت انتظاری برای مشخص روند قیمت اونس طلای جهانی ، هم چنان قیمت اونس طلا را دربین محدوده قیمت ۱۲۰۰ تا ۱۲۲۰ دلار محصور کرده است با توجه به انتشار اخبار مهم در روزهای آینده بویژه بیانیه نشست پیشین بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه بتواند تصویر روشن تری از …

تداوم افزایش قیمت طلا جهانی

یحیی حیدریان
معامله گر قراردادهای آتی سکه کارگزاری مبین سرمایه
Yha1362@gmail.com
تداوم روند افزایشی قیمت اونس طلا برای دومین روز پیاپی و برگشت قیمت دلار به بالای مرز روانی ۳۷۰۰ تومان موجب افزایش قیمت سررسیدهای بازار آتی سکه در معاملات روز سه شنبه شد.
وضعیت انتظاری برای مشخص روند قیمت اونس طلای جهانی ، هم چنان قیمت اونس طلا را دربین محدوده قیمت ۱۲۰۰ تا ۱۲۲۰ دلار محصور کرده است با توجه به انتشار اخبار مهم در روزهای آینده بویژه بیانیه نشست پیشین بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه بتواند تصویر روشن تری از …
تداوم افزایش قیمت طلا جهانی


Comments are Closed