Main Menu

تکذیب ادعاها درباره افزایش بارداری ناخواسته در عراق

تکذیب ادعاها درباره افزایش بارداری ناخواسته در عراق
سخنگوی سازمان بهداشت جهانی برخی ادعاهای منتشر شده به نقل از این سازمان درباره افزایش بارداری های ناخواسته در عراق در موسم اربعین را تکذیب کرد.
به گزارش مشرق، سازمان بهداشت جهانی شایعات منتشر شده از قول این سازمان درباره افزایش بارداری های ناخواسته در عراق در موسم اربعین را تکذیب کرد.
«فادلا چایب»، یکی از سخنگوهای سازمان بهداشت جهانی در مکاتبه با خبرگزاری فارس این اخبار را «کاملاً نادرست» خواند و تصریح کرد این سازمان با صدور بیانیه ای این ادعاها را تکذیب کرده است.
روزنامه «بغداد پست»، روز شنبه در خبری …

تکذیب ادعاها درباره افزایش بارداری ناخواسته در عراق

سخنگوی سازمان بهداشت جهانی برخی ادعاهای منتشر شده به نقل از این سازمان درباره افزایش بارداری های ناخواسته در عراق در موسم اربعین را تکذیب کرد.
به گزارش مشرق، سازمان بهداشت جهانی شایعات منتشر شده از قول این سازمان درباره افزایش بارداری های ناخواسته در عراق در موسم اربعین را تکذیب کرد.
«فادلا چایب»، یکی از سخنگوهای سازمان بهداشت جهانی در مکاتبه با خبرگزاری فارس این اخبار را «کاملاً نادرست» خواند و تصریح کرد این سازمان با صدور بیانیه ای این ادعاها را تکذیب کرده است.
روزنامه «بغداد پست»، روز شنبه در خبری …
تکذیب ادعاها درباره افزایش بارداری ناخواسته در عراق

واتساپ جی بی






Comments are Closed