فائده: برای انجام امور مشکل و سخت

فائده: برای انجام امور مشکل و سخت

حضرت امام صادق می فرمایند : ((چنانچہ کاریبرای تو مشکل شد و یا در کاری به سختی افتادی، هنگام زوال آفتاب (ظهر هنگام) دو رکعت نماز بجای آور، و در رکعت اول «فاتحه الکتاب» و سورهٔ «قل هو الله احد» و سوره «انا فتحنا» تا «وینصرک الله نصرا عزیزا» را قرائت کن و در رکعت دوم سوره «فاتحة الكتاب، وسوره «قل هو اللّه الاحد» و«الم نشرح». بواسطه این نماز و دعاء بعد از آن خداوند مشکل را بر تو آسان می کند انشاء الله.