مقالات مرتبط با علوم غریبه

فائده: باز شدن صدای آوازی

فائده: باز شدن صدای آوازی

شیر گرم کرده جهت بازشدن صدای آوازی مؤثر است. همچنین خوردن زردک زیر آتش بریان شده مطلوب میباشد.

عرفانی

 عرفانی:

عدد حروف سوره مبارکه توحید یک هزار و یک بوده و برابر عدد اسم مبارک رضا میباشد.

فائده:جهت درداعضا

فائده:جهت درداعضا

از وجود مبارک حضرت علی علیلا منقول است. که بعد از نماز محلی سجده را به دو کف دست مسیح نمائید و سپس بگوئید.«بسم اللّه الشافي اللّه وَلا حؤل والأقوّة إلا باللّهِ الْعَلى العظيم،و به محلی درد بکشید انشاء الله شفا می یابد.

حکایت : ارزش نماز شب پیش مؤمن

حکایت : ارزش نماز شب پیش مؤمن

یکی از تجار صد سکه نذر مقدسی اردبیلی نموده بود که با روا شدن حاجت شب هنگام خدمت ایشان آورد ایشان امتناع نموده و از قبول سکه ها خودداری میکند. تا آنکه به اصرار کنار حجره گذاشته میرود. مقدسی اندکی به خواب رفته و چون برای نافله شب برمیخیزد خود را نیازمند غسل می بیند. نیمه شب به سوی حمام شهر حرکت میکند. آن وقت حمام تعطیل و حمامی خوابیده، درب حمام را میکوبد. کیست؟… احتیاج به حمام دارم. این وقت شب نمی شود.یک سکه طلا می دهم، نه نمیشود.تا آنجا که ملااحمد میگوید صد سکه میدهم. حمامی به قصد مسخره کردن درب را باز کرده، ولیکن ناگهان کیسه طلا را میبیند مقدسی وارد حمام شد. غسل نموده و خود را برای ادای نافله شب اماده میکند. آری مقدسی برای ادای نماز شب حاضر است تمام سکههای طلا را بپردازد نکند که رکعتی از نوافل او قضا شود. «کریمان جان فدای دوست کردند.»

حکایت: بھترین و بدترین عضو

حکایت: بھترین و بدترین عضو

آورده اند روزی ارباب لقمان به او گفت: گوسفندی ذبح کن و از بهترین عضوش برای من ناهاری تهیه کن لقمان: زبان گوسفند را پخت و در پیش روی ارباب قرارداد.روز دیگری ارباب گفت: لقمان گوسفندی ذبح کن و ازبد ترین عضوشی ناهاری برایم بیاور. لقمان: باز زبان گوسفند را پخته پیش ارباب آورد. ارباب گفت: تو که هر دو بار یک عضو را پختی. لقمان گفت: شما گفتید بهترین عضو و بدترین عضو، من هم بهترین عضو را زبان میدانم که با او میشود به همه خیرات رسید و بدترین عضو نیز زبان است که تمامی شرور بدیها .۳ ناحیه اوست.

حکایت: مقدس اردبیلی و مرتبه شهود ملا احمد مقدس اردبیلی

حکایت: مقدس اردبیلی و مرتبه شهود ملا احمد مقدس اردبیلی 

در میان علما شهرت داشت که وقتی مسئله ای بر ایشان دشوار می شد نزد قبر مطهر حضرت علی  رفته و از حضرت راه حل میطلبد و جواب میگیرد. یکی از شاگردان ایشان میگوید: در شبی از شبها در صحن مطهر پس از مطالعه خسته کناری نشسته بودم، دیدم در تاریکی شب شبهی نزد درب بسته حرم رفت و پس از گذشت لحظاتی درب بسته باز شد، حس کنجکاوی بر من غلبه کرد، آرام آرام او را همراهی کردم، کنار ضریح مبارک رفته با کمی تأمل و کمی گفتگو بازگشت، از حرم بیرون آمد داخل صحن مطهر و از آنجا خارج شد. من هم بدنبال او تا آنکه از شهر خارج و به سوی کوفه روانه گردید، به مسجد کوفه رسید و در کنار محراب با شخصی به گفتگو مشغول شد، سپس از مسجد خارج و به شهر بازگشت، در نزدیکی دروازه نجف که رسید صبح صادق بود، ناگهان مرا عطسه ای عارض شد. او متوجه شد، سر برگردانید و ما یکدیگر را دیدم متوجه شدم ملا احمد مقدس است. سلام نموده وعرضی واقعه کردم و از او تقاضا کردم واقعه را برای من شرح دهد ایشان به شرط آنکه در زمان حیاتشان این مطلب را فاشی نکنم فرمودند: در امور مشکله من از حضرت علی استمداد میطلبم و ایشان به من پاسخ میدهند. اما شب گذشته هنگام عرض حاجت خدمت حضرت ایشانفرمودند؛ فی الحال امام تو در محراب مسجد کوفه است میتوانی برای حل مشکلی به ایشان مراجعه نمایی، من هم رفتم مسجد کوفه و مسائل را پرسیدم و آن حضرت هم مشکلاتم راحل فرمودند.

آیا این دو نفر با هم میتوانند زندگی کنند؟

آیا این دو نفر با هم میتوانند زندگی کنند؟

اگر بخواهی بدانی که آیا زن و شوهری میتوانند تا آخر با هم زندگی کنند نام هر دو را به حساب ابجد جمع و پنج پنجکم کن، آخرین باقیمانده را ملاحظه کن اگر یک یا سه و یا پنج (صفر) باشد میتوانند والا نه.

فائده: رفع بیخوابی

فائده: رفع بیخوابی:

کسی که شب هنگام خوابش نمیبرد یک صد مرتبه حرف «ن» را ذکر کند خوابشی می برد. (حرف «ن» یکی از نامهای وجود مبارک پیامبر اکرم  میباشد.

عرفاني

عرفاني:

سکوت و آرامش اولین ثمره اش حضور و آرامش درون در مقابلی، عصبانیت و خشم بی مورد حضور قلب و ذهن را نابود می کند.

فائده: جهت تأثیر نامه

فائده: جهت تأثیر نامه

در کشف الغمه اربلی روایتی است منسوب به امام صادق که چنانچه روی کاغذ نامه بدون جوهر با خشکی قلم بنویسی«باسم اللّه الرحمن الرّجيم إنّ اللّه وعدّ الضابرين المُخرج ممَّا يكرهون والرزق من حيث لا يحتسيبون جَعَلْنا وإياكُمْ مِنْ الذين لأخوف عليهم ولا هُمْ يُحزنون)