مقالات مرتبط با علوم غریبه

برای بسته شدن خون حیض

 برای بسته شدن خون حیض:

برای بسته شدن خون حیضی، آرد عدسی برشته شده رازیاد بخورند خوب میشوند انشاء الله.

جدول حروف ابجد

جدول حروف ابجد:

در صفحه بعد آمده است، هرحرفی عددی بدان اختصاصی می یابد.

Untitled-3nnnnn

حکایت: عشق فرزند حاتم به حضرت علی

حکایت: عشق فرزند حاتم به حضرت علی

روزی عادی پسر حاتم طائی که از یاران وفادار حضرت علی  بود، پس از شهادت حضرت برای کاری بر معاویه وارد شد. معاویه به کنایه گفت: ای عدی سه پسر داشتی چه شدند؟ عدی در پاسخ گفت: در راه خدا و در رکاب حضرت معاویه گفت: علی در مورد تو انصاف نکرد، زیرا پسران خودش را باقی گذاشت و پسران تو را به کشتن داد. عدی در جواب گفت: من در مورد علی  انصاف نکردم، زیرا من زنده ماندم و علی شهید شد.

لطیفه عقلی

لطیفه عقلی:

طلا را با آتش امتحان می کنند و زن را با طلا و مرد را بازن

 

لطیفه عقلی

لطیفه عقلی :

حضرت علی در بیانی ؛ زیبائی خط را از بلندی روح میدانند.

وسعت رزق

وسعت رزق

از حضرت علی در کتاب المحاضرات راغب اصفهانی آمده که حضرت برای وسعت رزق در سجده سه مرتبه این دعا را می خواندند.

Untitled-5555555555

فائده: رونق کاسبی

فائده: رونق کاسبی

جهت رونق کار و کسب خواندن زیاد دو آیه آخر سوره بقره موثراست

Untitled-44444444444444444444

شعر

شعر:

مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول

                              زورد نیمه شب و درس صبحگاه رسید

حکایت:ری و رازی

حکایت:ری و رازی

صاحب فرهنگ جهانگیری بیان کرده است؛ دیدم به خط فخر رازی که نوشته بود که راز و ری نام دو برادر است که باتفاق یکدیگر شهری را بنا نمودند. ودر تسمیه شهر بعد از اتمام بین ایشان گفتگو واقع شد که هر یک می خواستند شهر را بنام خود بنامند اخرالامر حکما و عقلا چنان قرار دادند که شهر را بنام یکی از ایشان نهند و منسوب شهر را بنام دیگری. پس شهر را به نام ری و منسوب به آنرا رازی نامیدند.

حکایت : جایگاہ مقام حضرت معصومه

حکایت : جایگاہ مقام حضرت معصومه

آیة الله العظمی مرعشی نقل میکنند از پدربزرگوارشان که فرموده بودند: مدتها بود در تلاش بودم تا راز قبر گمشده مادرم فاطمه زهرا را کشف کنم و بدانم قبر آن بانو در کجای مدینه است هرچه درکتب تفحص کردم ازاهل تسنن وتشیع چیزی نیافتم. عاقبت به ختومات و توسلات دست زده، شاید از این راه به هدف خویشی دست یابم. به همین جهت درمسجدسهله برنامه ای رامشغول شدم که دوره آن چهل شب بود، گویا شب سی و هفتم بود که درعالم رویادیدم امام هفتم یاششم راکه خطاب به من فرمودند: سید محمود؛ در گشودن این راز اصرار نداشته باشی، که باید این راز تا آمدن حضرت بقیةالله (عج) پوشیده باشد، چرا که این وصیت آن بانوی مظلومه و گرانقدر است – タ了 وراهی است برای اگاهی یافتن طالبان حق از ستم و ظلمی که بر آن بانوی عالم و همسر گرانقدرش علی ازسوی ستمگران شدو افزود: «خداوند عظمت او را در این سرا به کریمه اهل بیت عنایت فرموده است». پرسیدم سرورم! منظور از کریمه اهل بیت  کیست؟ فرمودند: «فاطمه معصومه  در قم) پدرم افزودند از خواب بیدار شدم و برای نخستین بار راه ایران را در پیش گرفتم و به قم آمدم و پس از زیارت به شهر ری رفتم و همان زمان بود که سیلی قبر شیخ صدوق را تخریب کرده و بدن شریفش ظاهر شده بود، به همراهی گروهی از علمای تهران رفتیم و پس از نهصد سال از رحلت آن مرحوم دیدم پیکر پاکش تر و تازه مانده و من دست او رابوسیدم.