مقالات مرتبط با دعا های قرانی

عرفانی

 عرفانی:

عدد حروف سوره مبارکه توحید یک هزار و یک بوده و برابر عدد اسم مبارک رضا میباشد.

فائده:جهت درداعضا

فائده:جهت درداعضا

از وجود مبارک حضرت علی علیلا منقول است. که بعد از نماز محلی سجده را به دو کف دست مسیح نمائید و سپس بگوئید.«بسم اللّه الشافي اللّه وَلا حؤل والأقوّة إلا باللّهِ الْعَلى العظيم،و به محلی درد بکشید انشاء الله شفا می یابد.

آیا این دو نفر با هم میتوانند زندگی کنند؟

آیا این دو نفر با هم میتوانند زندگی کنند؟

اگر بخواهی بدانی که آیا زن و شوهری میتوانند تا آخر با هم زندگی کنند نام هر دو را به حساب ابجد جمع و پنج پنجکم کن، آخرین باقیمانده را ملاحظه کن اگر یک یا سه و یا پنج (صفر) باشد میتوانند والا نه.

فائده: رفع بیخوابی

فائده: رفع بیخوابی:

کسی که شب هنگام خوابش نمیبرد یک صد مرتبه حرف «ن» را ذکر کند خوابشی می برد. (حرف «ن» یکی از نامهای وجود مبارک پیامبر اکرم  میباشد.

فائده: جهت تأثیر نامه

فائده: جهت تأثیر نامه

در کشف الغمه اربلی روایتی است منسوب به امام صادق که چنانچه روی کاغذ نامه بدون جوهر با خشکی قلم بنویسی«باسم اللّه الرحمن الرّجيم إنّ اللّه وعدّ الضابرين المُخرج ممَّا يكرهون والرزق من حيث لا يحتسيبون جَعَلْنا وإياكُمْ مِنْ الذين لأخوف عليهم ولا هُمْ يُحزنون)

برای بسته شدن خون حیض

 برای بسته شدن خون حیض:

برای بسته شدن خون حیضی، آرد عدسی برشته شده رازیاد بخورند خوب میشوند انشاء الله.

جدول حروف ابجد

جدول حروف ابجد:

در صفحه بعد آمده است، هرحرفی عددی بدان اختصاصی می یابد.

Untitled-3nnnnn

وسعت رزق

وسعت رزق

از حضرت علی در کتاب المحاضرات راغب اصفهانی آمده که حضرت برای وسعت رزق در سجده سه مرتبه این دعا را می خواندند.

Untitled-5555555555

فائده: رونق کاسبی

فائده: رونق کاسبی

جهت رونق کار و کسب خواندن زیاد دو آیه آخر سوره بقره موثراست

Untitled-44444444444444444444

فائده: طلب فرزند

فائده: طلب فرزند

از حضرت امام صادق لایه نقل شده است که اگر کسی در حال سجده این دعا را بخواند حقتعالی وی را فرزند کرامت فرماید.

Untitled-222222222200