مقالات مرتبط با دعا های قرانی

تقویت روح و قلب / سید هاشم حداد

تقویت روح و قلب / سید هاشم حداد :

ذکر «هو الحی» برای تقویت روح و قلب خوب است؛ و نیم ساعت، زمانی درجای خلوت با توجه گفته شود.”

جهت آرامش قلب اعلامه طباطبائی

جهت آرامش قلب اعلامه طباطبائی

11

تقويت نور ولايت در دل / سید افضل حسین

تقويت نور ولايت در دل / سید افضل حسین:

سید افضل حسین از هند به نجف آمده بود؛ و همان جا منبر می رفت. او اهل ذکر ولایت بود و شخصی بسیار قوی و با عقاید محکم. او بر ذکر «بسم الله الرحمن الرحیم» ۱۲۰۰ مرتبه تأکید داشت.

انبساط سینه و از بین رفتن غم و اندوه ایت الله سید عبدالکریم کشمیری

انبساط سینه و از بین رفتن غم و اندوه  ایت الله سید عبدالکریم کشمیری:

مرحوم آیت الله سیدعبد الکریم کشمیری، دربارهٔ سورهٔ مبارکهٔ أنشراح،میفرمایند:برای کسانی که قبض دارندوسینه شان تنگ ومغموم است خواندنش خوب است و سینه را باز می کند؛ و میفرمودند: مرحوم آقا سید هاشم حداد، این مطلب را گفته اند و تجربه هم نشان داده است.

دفع اضطراب با علامه طباطبائی

دفع اضطراب با علامه طباطبائی:

مرحوم حجة اسلام و المسلمین حاج شیخ صدرالدین حایری گفت: در زندان بودم. میخواستم بخوابم که قضیه ای پیش آمد و باعث اضطراب من شد. ناگاه دیدم که علامه طباطبایی حاضرشد وبه من فرمود:دست روی قلب خودبگزار وایهٔ نور ( سورهٔ نورایه ۳۵) را بخوان! من متوجه خود شدم و ایهٔ نور را خواندم و قلبم آرام گرفت ودیدم که کسی آنجانیست.

نورانیت قلب /آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

نورانیت قلب /آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

«یا حی یا قیوم» ۸۸۷ مرتبه به اضافه

Untitled-2 

برای نورانیت قلب.

نورانیت دل / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

نورانیت دل / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

Untitled-1سه مرتبه بعد از هر نماز، برای نورانیت دل.

جهت رقت قلب

جهت رقت قلب:

مناجات پنجم از مناجات خمس عشر (مناجات الراغبین ) از مفاتیح ، مداومت بر خواندن آن گردد

نور دل/منقول

 

نور دل/منقول:

«المجید»؛ مداومت بر این اسم در خلوت، موجب نور دل و شفای هر دردی است

آرام گرفتن توشط یاد خدا/ حاج اسماعیل خان دولابی

آرام گرفتن توشط یاد خدا/ حاج اسماعیل خان دولابی:

ذکر و یاد خداوند، باعث می شود که خدا هم ما را یاد کند؛ و در حقیقت، هیچ چیز مانند یاد خدا و خوبان خدا دل را آرام نمیکند. ذکر خدا و خوبان خدا، وادی أمن و دار قرار است. ابتدا بشر از خدا غافل بود. بعد در صدد برآمد تا خدا را ذکر کند. خداوند می فرماید:12خداوند از آن چه انجام می دهید، غافل . نیست. یعنی تو هم از خدا غافل مباشی، خدا را بسیار یاد کن و ذاکر باش!