مقالات مرتبط با دعا های قرانی

ذکر خالصان حق / حاج شیخ جواد آقای ملکی تبریزی

ذکر خالصان حق / حاج شیخ جواد آقای ملکی تبریزی:

سالک، دائماً باید هم و حزن قلبی به جهت عدم وصول به مطلوب داشته باشد. ثانیاً، تا می تواند ذکر و فکر را ترک نکند که این دو، بالهای پرواز به آسمان معرفت است. در ذکر، عمدهٔ سفارش اذکار صبح و شام، که اهم آنها در اخبار وارد شده است و همچنین اهم تعقیبات، صلوات و ذکر وقت خواب که در اخبار مأثور است. لاسیما، متطهراً در حال ذکر به خواب رود و شب خیزی فرماید. زمستانها سه ساعت و تابستانها یک ساعت و نیم توجه کند. ایشان میفرمودند که در ساجدهٔ ذکر یونسیه، یعنی در مداومت آن، بصورتی که شبانه روزی ترک نشود؛ و اقل آن چهارصد مرتبه است، خیلی اثرها دیده ام.

باقیات صالحات / سفارش از آیت الله بهاء الدینی

باقیات صالحات / سفارش از آیت الله بهاء الدینی:

از اذکار مهم، تسبیحات اربعه است. حضرت امام باقر به نقل از فرمود: حضرت رسول گذارش بر مردی که درختی در باغش می کاشت، افتاد. رو به او کرد و فرمود: آیا راهنمایت باشم در مورد کاشتنی ای که ریشه اش استوارتر و ثمردهی اش زودتر و میوه هایش گواراتر و انفاقش پایدارتر است؟ آن مرد گفت: آری، پدر و مادرم فدای تو، ای رسول خدا! پس حضرت فرمود: صبح گاه و شامگاه، بگو: «سبحان الله و الحمدالله ولاً اله الا الله و الله اکبر». اگر این ذکر را بگویی، با هر تسبیحت، برای تو، ده درخت از انواع درخت های میوه دار، در بهشت کاشته میشود، آن برای تو باقیات صالحات است.

واجب شدن بهشت / منقول

واجب شدن بهشت / منقول

کسی که «بسم الله الرحمان الرحیم» را به خط زیبا بنویسد، بهشت برای او واجب میشود.

سعادت / سید علی آقای قاضی

سعادت / سید علی آقای قاضی:

اگر می خواهید از جمیع ترس و هراس و وسواس ایمن باشید، دائماً در فکر مرگ استعداد لقاء الله باشید؛ و این است جوهر گرانبها و مفتاح سعاد لت دنیا و آخرت. به جهت تسهیل این معنی، اول بعد از تصحیح تقلید یا اجتهاد، مواظبت تامه به فرایضں خمسه و سایر فرایض در احسن اوقات و سعی کردن روز به روز بر آن، تا خشوع و خضوع بیشتر گردد؛ و تسبیح صدیقهٔ طاهره بعد از هر نماز و خواندن آیةالکرسی، کذالک؛ و سجدهٔ شکر و خواندن سورهٔ یاسین بعد از نماز صبح و سورهٔ و خواندن معوذات در شفع و وتر و استغفار، هفتاد مرتبه درآن و ايضاً بعد از صلاة عصر؛ و این ذکر را بعد از صلاة صبح و مغرب یا در صباح و عشا ده دفعه بخوانید:

2

سعادت و رستگاری / منقول

سعادت و رستگاری / منقول:

بنابر آیهٔ      3فرستادن صلوات، اطاعت امر خدا و رسول و موجب پیروزی و رستگاری است. زیرا خداوند در جای دیگر می فرماید:

 4

سعادت /سفارش ایت الله بهاء الدینی

سعادت /سفارش ایت الله بهاء الدینی:

در خبر مستفیض است که هر کس، آخرین سخنش «لا اله الاً الله) بأشد، وارد بهشت میشود. یعنی آن که سخنش را در این دنیا، با کلمه طیبهٔ توحید ختم کند، داخل بهشت می شود. البته این احتمال به ذهن می رسد که مراد روایت این باشد که آن که در دنیا، ختم سخنش در هر مسجلس، آن کلمهٔ طیبه باشد، وارد بهشت می شود.

ذکر اعظم برای رهایی از بلاهای دنیوی، ذکری برای باقیات صالحات / سفارش آیت الله بهاء الدینی

ذکر اعظم برای رهایی از بلاهای دنیوی، ذکری برای باقیات صالحات / سفارش آیت الله بهاء الدینی :
روزی حضرت رسول به اصحابش فرمود: پاسخ این سؤالم را بدهید! اگر : تمامی لباسها و ظرفهای خود را در یک جا جمع کنید؛ و بعضی را روی برخی دیگر نهاد، آیا معتقدید که به آسمان خواهید رسید؟ گفتند: نه، ای رسول خدا! حضرت فرمود: آیا راهنمایتان باشم بر چیزی که ریشه اش در زمین و شاخه هایش در آسمان است؟ گفتند: بلی، ای رسول خدا! حضرت فرمود: هر کدام از شما، هنگامی : که از نماز فارغ شد، سی بار بگوید: «سبحان الله و الحمد لله ولا اله الاً الله و الله اکبر» زیرا ریشهٔ این درخت ذکر در زمین و شاخه هایش در اسمان است. این ذکر در آن روز از : گوینده اش، خرابی خانه و غرق شدن و در آتش سوختن و سقوط در چاه و دریده } شدن به دست درندگان و بد مرگی و بلای آسمانی را دفع کند. این ذکر باقیات صالحات است.

بهره مندی از شراب بهشتی / رسول اکرم

بهره مندی از شراب بهشتی / رسول اکرم:

رسول خدا فرمود: هر کس بر من صلوات بفرستد، حق تعالی بروی هزار بار صلوات میفرستد؛ و اگر هزار بار بر من صلوات بفرستد، حق تعالی او را از فضل خود، ثواب ده : هزار رکعت نماز عطا می فرماید؛ و در حظیرهٔ قدس از شراب سبیل او را می نوشاند.

خیر در دنیا و آخرت با سفارش آیت الله بهاءالدینی

خیر در دنیا و آخرت با سفارش آیت الله بهاءالدینی:

استغفار از مهمترین ذکرهاست. آن ذکر گردآورندهٔ خیر دنیا و آخرت است. امام رضا به وأسطه پدرانش از حضرت علی روایت می کند که حضرت امیر فرمود: با استغفار معطر شوید! مبادا که بوی گناهان، شما را رسوا کند.

سعادت / سفارش آیت الله بهاء الدینی

سعادت / سفارش آیت الله بهاء الدینی:

از پیر واصلان مرحوم آیت الله بهاء الدین حدیثی نقل شده از حضرت أمام باقر  که فرمود: هر که صد بار «سبحان الله و الحمدالله ولا اله الاً الله و الله اکبر» بگوید، اسم او در دفتر صدیقان نوشته میشود، که او را ثواب فرد صدیق باشد. هر حرف از آن نوری بر روی صراط است. این کس در بهشت رفیق حضرت خضر خواهد بود.