مقالات مرتبط با دعا های قرانی

ختم شیخ بهائی در همه امور

ختم شیخ بهائی در همه امور:

شیخ بهائی بیان کرده؛ کسی که این ختم را جهت حاجتی ده روز بجا آورده و حاجتش روانشود مرا لعن کند. به شرط آنکه از جمعه شروع کند و به یکشنبه ختم کند.ودیگر آنکه روزی صد بار بخواند.

Untitled-00000000000000

فائدہ: تاریخ طوفان نوح البتلا

فائدہ: تاریخ طوفان نوح البتلا

در کشکول کوشیار آمده است که از تاریخ طوفان حضرت نوح تا پنجشنبه اول محرم سال هجرت ۳۷۲۵ سال و ۴۸ روز گذشته است.

حجامت

حجامت

دوره حجامت هر فردی به اندازه سن اوست مثلاً فرد ساله هر ۴۰ روز یکمرتبه بایستی حجامت کند.در حجامت ایام ماه دو قول متضاد است.قول اول: حجامت حتی المقدور بین ۱۲ تا ۱۵ ماهبایستی باشد. الاوقتی ناچار باشد چرا که در نیمه دوم هر چه ماه رو به نقصان میرود از هیجان خون در عروق هم کاسته میشود و رو به نقص می گذارد. قول دوم: نیمه اول ماه برای حجامت مقبول نیست و برای هر روزی از روزهای نیمه دوم هم آثاری را قائلند:

vv

شاید علت اختلاف را به اختلاف طبع افراد بشود مرتبط

دانست.

کی زودتر میمیرد

کی زودتر میمیرد

اگر بخواهند بدانند که زن زودتر میمیرد و یا مرد، نام مرد با مادرش و نام زن با مادرش را به حساب ابجد جمع کرده و پنج پنج کم نمایند، باقیمانده اگر زوج بود زن پیشتر میمیرد و اگر فرد بود مرد زودتر میمیرد، این قاعده را میتوانید در رابطه با گذشتگان امتحان کنید.

فائده: غلبه بر دشمن

فائده: غلبه بر دشمن

جهت مغلوب کردن دشمن و کسی که دشمنی میکند و سایر فرائض بسیار مؤثر است.

فائده: برای فروش کالا

فائده: برای فروش کالا

برای فروشی کالا این دعا L نوشته همراه ان کننل خداوند مشتری مناسبی را برای آن میفرستد.

mm

bb

طفلی که زیاد گریه میکند

طفلی که زیاد گریه میکند

این دعا را نوشته زیر سر او كذاشته و همراه اوكنند

بشم اللّه الرحمن الرجيم والتي لم تمّت nnn

مُسمّى ح ح ح ح ح ح ح ح ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً»

خواص حیوانات

خواص حیوانات

شیراز آواز خروس و گربه از چوب زدن بر ظرف مسین هراسی و توهم دارد، ایضا اگر دم موشی را ببرند ودر خانه ای دفن کنند دیگر موشی انجا نمی اید.

فائده: برای انجام امور مشکل و سخت

فائده: برای انجام امور مشکل و سخت

حضرت امام صادق می فرمایند : ((چنانچہ کاریبرای تو مشکل شد و یا در کاری به سختی افتادی، هنگام زوال آفتاب (ظهر هنگام) دو رکعت نماز بجای آور، و در رکعت اول «فاتحه الکتاب» و سورهٔ «قل هو الله احد» و سوره «انا فتحنا» تا «وینصرک الله نصرا عزیزا» را قرائت کن و در رکعت دوم سوره «فاتحة الكتاب، وسوره «قل هو اللّه الاحد» و«الم نشرح». بواسطه این نماز و دعاء بعد از آن خداوند مشکل را بر تو آسان می کند انشاء الله.

فائده: معنای طلسم

فائده: معنای طلسم

معنای طلسم را سه گونه بیان داشته اند:

  • طل به معنی اثراست وطلسم یعنی طل اسم یعنی اثراسم
  • طلسم یک لفظ یونانی است که به معنی بسته ای که وانشود معنی میدهد.

     • طلسم کنایه از مقلوب خود یعنی مسلط است. (اگر میشود) یعنی صاحب آن مسلط است.