مقالات مرتبط با دعا های قرانی

فائده: توسل و درمان همه دردها

فائده: توسل و درمان همه دردها

توسل به حضرت موسی بن جعفر در دفع جمیع دردها خصوصا درد چشم بسیار مجرب است.

5

فائده: در دفع و رفع بلا

فائده: در دفع و رفع بلا

اگر بخواهی به تب مبتلا نشوی در هر صبح و شام دعاء حضرت فاطمه ابنیه را بخوان که مشهور به دعای نور است و بسیار مجرب می باشد.6

برای مکاران

برای مکاران

خدا در سوره فاطر می فرمایید: هر کسی در رابطه با کسی مکر سوئی بکند آن مکر به خودش بر میگردد.

7

رفع خواب

رفع خواب

اگر موی اسب را کشیده به نام فردی هفت گره بزنند آن فرد بخواب نمیرود تا آن مو را از بین ببرند.

برای تقویت حافظه

 برای تقویت حافظه:

مضمون روایتی از حضرت علی  جهت تقویت حافظه های ضعیف توصیه ذیل را نموده اند:سعد کوفی را کوبیده با عسل و زعفران مخلوط و میل نمایند. بسیار مقوی است آنچنان که بعضی او را کاهن می خوانند. (سعد کوفی گیاهی است خوشبو که عموماً در مناطق خوش آب و هوا روئیده و سرشار از فسفر می باشد.

تقویت حافظه

تقویت حافظه:

قرائت آیةالکرسی روزی ۲۱ مرتبه جهت تقویت حافظه بسیار مؤثر است. همچنین دعای شروع قرائت قرآن همین اثر را دارد.

به جهت رفع کسادی کالا وکاسبی

به جهت رفع کسادی کالا وکاسبی:

به جهت رفع کسادی کار و کسب سوره مبارکه «اذازلزلت» را روزانه هفت نوبت بخواند رفع میشود.

جهت علم و مالی بسیار

جهت علم و مالی بسیار:

از شهید ثانی بالا و بعضی دیگر حکایت شده است که اگر کسی در دو ماه متوالی هر روز چهار صد مرتبه این استغفار را بخواند خداوند عالم، علم بسیار و یا مال بسیار به او کرامت فرماید

9

رؤیای شیرین دیدن

رؤیای شیرین دیدن:

خواندن آیه نور خصوصاً در حین صفا و با حضور به عدد نام الله که ۶۶ باشد. هنگام خوابیدن موجب رؤیای شیرین و دوست داشتنی میشود.

11

نکته های نامه نویسی

نکته های نامه نویسی

در نوشتن نامه چند نکته زیبا لازم است.

۱ – شروع با نام خداوند و حمد و ستایش پروردگار و صلوات بر محمد و آل محمد

۲-سطرهای آخر را در نوشتن میل به بالا دهد یا حداقل مساوی نویسد چه آنکه یهود و ترسا میل به پائین می دهند.

۳- چون نامه نوشت اندکی خاک بر آن افشاند چه آنکه در روایت داریم: «اذا كتب أحَدُكُمْ كتاباً فليستريه به فإنه أنجح للحاجه ). که برای یافتن مطلوب مؤثرتر است.

۴- نامه را بر زمین اندازد تا قاصد بردارد و بدست او ندهد چه نقل است از حضرت رسول اکرم یا با نامه ای که به نجاشی نوشته بود بر زمین انداخت تا قاصد برداشت، لاجرم نجاشی نامه را به انواع احترام و عزت دریافت کرد و لیکن نامه پرویز را به قاصد داد واو بی حرمتی کرد.

۵ – نامه را بعد از نوشتن در تا کردن مربع نکند چرا که مربع علامت عداوت و دشمنی است.

شعر:

در خاک طالقان رسیدم به عالمی         گفتم مرا بتربیت از جاهلی پاک کن

گفتا بر و چو خاک تحمل کن ای فقیه       یا آنچه خواندهای همه در زیر خاک کن