مقالات مرتبط با دعا های قرانی

نورانیت قلب /آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

نورانیت قلب /آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

«یا حی یا قیوم» ۸۸۷ مرتبه به اضافه

Untitled-2 

برای نورانیت قلب.

نورانیت دل / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

نورانیت دل / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

Untitled-1سه مرتبه بعد از هر نماز، برای نورانیت دل.

جهت رقت قلب

جهت رقت قلب:

مناجات پنجم از مناجات خمس عشر (مناجات الراغبین ) از مفاتیح ، مداومت بر خواندن آن گردد

نور دل/منقول

 

نور دل/منقول:

«المجید»؛ مداومت بر این اسم در خلوت، موجب نور دل و شفای هر دردی است

آرام گرفتن توشط یاد خدا/ حاج اسماعیل خان دولابی

آرام گرفتن توشط یاد خدا/ حاج اسماعیل خان دولابی:

ذکر و یاد خداوند، باعث می شود که خدا هم ما را یاد کند؛ و در حقیقت، هیچ چیز مانند یاد خدا و خوبان خدا دل را آرام نمیکند. ذکر خدا و خوبان خدا، وادی أمن و دار قرار است. ابتدا بشر از خدا غافل بود. بعد در صدد برآمد تا خدا را ذکر کند. خداوند می فرماید:12خداوند از آن چه انجام می دهید، غافل . نیست. یعنی تو هم از خدا غافل مباشی، خدا را بسیار یاد کن و ذاکر باش!

رفع حالت اضطراب و دغدغه های فکری و ناراحتیهای روحی / سید علی آقای قاضی

رفع حالت اضطراب و دغدغه های فکری و ناراحتیهای روحی / سید علی آقای قاضی:

ناراحتیهای روحی، خواندن ذکر13
را سفارش می نمودند.

پیدا کردن ارامش در برابر مشکلات / منقول

پیدا کردن ارامش در برابر مشکلات / منقول:

«یا حلیم» ۸۸ مرتبه جهت پیدا کردن آرامش، بردباری و صبر در مقابل مشکلات، هر روز گفته شود.

نورانیت و روشنایی قلب / سید هاشم حداد

نورانیت و روشنایی قلب / سید هاشم حداد:

روزی به مرحوم حداد عرض شد که برای نورانیت و روشنایی قلب چیزی بفرمایید! ایشان فرمودند: بعد از نماز عصر، ۷۰ مرتبه استغفار خوب است.

از بین رفتن غم / حاج اسماعیل خان دولابی

از بین رفتن غم / حاج اسماعیل خان دولابی:

14مثل اسم عبور است، همهٔ جغم ها را باطل میکند و همهٔ راه بندانهای به سوی خدا را باز می کند.

آرامش قلب

جهت آرامش قلب

دست روی سینه بگذارید، سه یا چهار مرتبه این آیه شریفه رابخوانید.

15