لطیفه

لطیفه: وقتی شیطان به در خانه فرعون آمد چون در زد فرعون گفت کیستی؟ گفت: … به ریشی مثل تو . خداوندی که نمیداند به در خانه او کیست و ادعای خدائی هم میکند.

جهت خشکاندن زخم

فائدی: خشکاندن زخم

برای خشکانیدن زخمی که آب و چرک از آن می آید. برگ بید را سوزانیده و روی آن بپاشند خشک میشود انشاء الله.

سرمایه چیست؟

سرمایه چیست؟

حضرت نبی اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: قناعت سرمایه تمام نشدنی است.

شرف شمس

شرف شمس

این لوح شرف شمسی میباشد که انگشتر یا نوشته آنرا هر که همراه داشته باشد آثار عجیب خواهد دید.در نوشتن آن نکاتی لازم توجه است: الف: در کشیدن صفر (ستاره اول) قلم نبایستی از کاغذ جدا بشود.

ب: مد روی الف نباید خمیدگی پیدا کند.

ج: میمی که نوشته میشود بی دم باشد.

د: نردبان سه پله باشد نه بیشتر و نه کمتر.

ه: حلقه محجمی «و» در آخر لازم است.

ی: روز مشخصی برای نوشتن؛ نوزدهم فروردین ماه می باشد که شرف آفتاب میباشد (پیش از ظهر)

ل: قرائت سوره شمسی از سحر تا قبل از نوشتن

و: سالی یکبار با سوزن روی حکاکی و یا با قلم روی نوشته باید بازنویسی شود.

سیزده حرف باشد این صورت         هر یکی در صفا چو باغ ارم

چاراول بود هم از توراة                 چار از انجیل عیسی مریم

پنج حرف دیگر از قرآن است          اسم اعظم بود همین فافهم

حکايت حب على شيرين تر از عسل

حکايت: حب على شيرين تر از عسل

معاویه در زمان حکومت خود سعی وافری بر ربودن دوستان امیرالمؤمنین علی داشت لذا آنها را با زر و سکه خریداری کرده و از اطراف علی دور می کرد ولیکن از میان آنها افرادی که محبت واقعی علی  را به دل داشتند همچنان استقامت میکردند. از آن میان یکی ابوالاسود دئلی است.روزی در مسجد نشسته بود که مرد ناشناسی آمده او را صدا زد و نامه ای را به او داد. نامه را گشود و یافت که نامه از نزد معاویه آمده است و همراه آن چند ظرف عسل هم به منزل فرستاده است. نامه را در هم پیچید دوان دوان سوی خانه رفت، دید دخترش یک انگشت از آن عسل در دهن گذارده است. ناگهان فریاد زد: ای دختر من؛ این عسل را نخور زیرا که آن زهر کشنده است معاویه آنرا فرستاد که از راه شیرینی عسل، شیرینی محبت و ولای علی  را از کام ما بگیرد!! دختر همین که این مطلب را دانست انگشت خود را بر زمین مالید و به گلوی خود کرده و عسل را برگرداند و فوری این اشعار را گفت:

Untitled-3333333

ابوالاسود با یکدست دختر و با دست دیگر نامه را برگرفت و به خدمت مولای متقیان علی  آمد و اشعار دختر خود را بیان کرد، حضرت دربارهٔ ایشان دعا کرد و خندید و عسل را به ایشان بخشید.

این حکایت زیبا از سایت علوم غریبه منتشر شده است

برا ی تشرف به حج

برا ی تشرف به حج

برای تشرف و توفیق به حج قرائت سوره مبارکه عم بعد از زوال و یا سوره مبارکه حج بسیار مجرب است.

هشدار: هُوَ مَعَكُمْ أينما كُنتُم پروردگار شما با شماست هر جا که باشید. پس مواظب باشید!!

 دعا برای رفتن به حج
 برا ی تشرف به حج

حکایت پرهیز در اول کار، نتیجه آخر کار

حکایت: پرهیز در اول کار، نتیجه آخر کار

حکایت از شیخ انصاری تالش. در دوران تحصیلی در نجف اشرف با طلبه ای هم حجره بود. روزی هنگام ظهر پس از نماز خواستند غذا بخورند چیزی جزنان خشک در حجره نبود. رفیق هم اطاقی شیخ از بقال کمی حلوا به نسیه خریداری کرد و سر سفره نهاد. شیخ پرسید؟ این حلوا را از کجا تهیه کردی؟ گفت: نسیه کردم تا بعداً پولش را پرداخت کنم، شیخ فرمود آیا یقین داری که ما اینقدر زنده میمانیم تا پول صاحب حلوا را بدهیم؟ و آنگاه شیخ نان خالی را بدون حلوا میل کرد و آن شخصی حلوا را بانان خورد. شیخ به مقام ریاست و مرجعیت علمی و فقهی جهان تشیع رسید. آن طلبه هم عالم محلی شد. روزی آن طلبه بدیدن شیخ آمد و گفت: شما چه کردید که به این مقام علمی رسیدید؟. فرمود از آنجائیکه من نان خالی خوردم و قناعت کرده دست به حلوانزدم و توانان و حلوا را خوردی وبگفته من اعتنا نکردی!!

این جکایت از سایت علوم غریبه منتشر شده است

حکایت هیچ کس نا امید از درگاه خدا بر نمیگردد.

حکایت : هیچ کس ناامید از درگاه خدا بر نمیگردد.

نقل می کنند وقتی نمرود در مقابل خدای ابراهیم، خود را شکست خورده دید ادعای مبارزه با او را نموده و دستور داد صندوقی ساخته و کرکسهائی را به آن متصل و خود در آن صندوقچه نشست و به سوی آسمان پرواز کرد آنقدر که زمین در مقابل چشمانش نقطه ای بیش نبود. در آنحال تیری از کمان به سمت آسمان رها کرد به این امید که خدای ابراهیم را بکشد. از قضا در مسیر این تیر بر کبوتری اصابت کرد وان تیر به قدرت خدا خونین شد. شاعر لطیفه گوی این قصه را با این اشارت به شعر درآورد که: ناوک نمرود را یزدان به خون آغشته کرد تا که گوید هیچ کس ناامید از این درگاه نیست « یعنی حتی اگر نمرود هم به درب خانه من بیاید ولو برای کشتن من، نا امید بر نخواهد گشت.

این حکایت زیبا در سایت علوم غریبه منتشر شده است

دعا جهت وسعت رزق زیاد

دعا پولدار شدن منتشر شده در سایت علوم غریبه

وسعت رزق

حضرت نبی اکرم  فرمودند هر که این دعا را نوشته و همراه خود کند یا در منزل خود قرار دهد و روزی سه مرتبه آنرا بخواند رزق او وسعت می یابد.

Untitled-2222222222

سپس فرمودند: به آن خدائیکه مرا به راستی مبعوث فرمود هر که اینچنین کند فقر او به وسعت مبدل میشود.

دوستانی که از این دعای نورانی نتیجه گرفتند لطفا در نظرات بیان کنند . مرجع سایت علوم غریبه

حکایت عارف و شیطان

حکایت عارف و شیطان

عارفی شیطان را ملاقات کرد، از وی پرسید که چرا بر آدم سجده نکردی؟ گفت: برای آنکه من از آتش نورانی بودم و او از خاک ظلمانی، عارم آمد که سجده کنم. عارف گفت: ای ملعون تو زن فاحشه را با مرد فاسقی جمع میکنی و قرمساقی را بر خود می پسندی، عارت نمی آید اما اگر بخاطر آدم صفی سجده کنی عارت می آید، شیطان از این سخن خجل شد و پنهان گشت.

این حکایت در سایت علوم غریبه منتشر شده است