محبت الهی/آیت الله سید عبد الکریم کشمیری

محبت الهی/آیت الله سید عبد الکریم کشمیری:

آیت الله کشمیری می فرمودند: ذکر «لا هو الا الله»  برای محبت الهی است.از سید علی آقا قاضی به ما رسیده و اجازه در عدد حتما شرط است.

ازدیاد یقین/ آیت الله سید عبد الکریم کشمیری

ازدیاد یقین/ آیت الله سید عبد الکریم کشمیری:

آیت الله کشمیری می فرمودند مداومت بر قرائت سوره توحید؛باعث ازدیاد یقین میشود.

نائل شدن به مقام علم الیقین/منقول

 

نائل شدن به مقام علم الیقین/منقول:

ذکر « یا غافر» را هر که از روی اخلاص و با ایمان بگوید، به تدریج به مقام علم الیقین نائل شود؛ و اگر در صلاحیت او باشد، با ذکر «یا غفور» به مرتبهٔ عین الیقین رسد؛ و با ذکر «یا غفار» به اوج حق الیقینی میرسد. البته با شرایط ترقی و  صعود روحانی در او جمع باشد.

ثابت ماندن اعتقاد/منقول

ثابت ماندن اعتقاد/منقول :

«یا احد» ۱۳ مرتبه هر روز گفتن در ثابت و راسخ ماندن ایمان و اعتقادات صحیح و موثر است.

دفع نفاق/رسول اکرم

دفع نفاق/رسول اکرم

و رسول خدا فرمود:آوای خود را به هنگام صلوات برمن بلند کنیدکه آن نفاق را ازبین میبرد.

بهره مندی از شفاعت پیامبر گرامی (ص)/ رسول اکرم

 بهره مندی از شفاعت پیامبر گرامی (ص) /رسول اکرم:

پیامبر گرامی فرمود: یا علی هر کس در هرروز یا شب بر من صلوات بفرستد،شفاعت من بر او واجب میشود هرچند گناه کبیره کرده باشد.

 

حفظ ازدشمن/علامه شیخ محمد باقر بیرجندی

حفظ ازدشمن/علامه شیخ محمد باقر بیرجندی

20علامه شیخ محمد باقر بیرجندی در کتاب فاکهه تاذاکرین آن را مجرب میخواند

 

مصون ماندن ازنیرنگ وخدئه دیگران/سفارش آیت الله بهاالدینی

مصون ماندن ازنیرنگ وخدئه دیگران/سفارش آیت الله بهاالدینی

امام صادق میفرماید:حیرانم از کسی که در دام خدئه و نیرنگ گرفتار آمده است ولی به کفتن این قول خداوند:21پناه نمیبرد  زیرا خودم از خداوند عزوجل شنیدم که جس از آن میگوید:پس خدا اورا ازعواقب سو آنچه نیرنگ میکردندحمایت می فرمود.

 

رسیدن به ثواب هفتاد و دو شهید/ رسول اکرم

 رسیدن به ثواب هفتاد و دو شهید/ رسول اکرم :

رسول خدا فرمود : هر کس بر محمد و آ او  درود فرستد؛خداوند به او  ثواب هفتاد و دو شهید عنایت میفرماید؛ و از گناهان بیرون می آید، مانند روزی که :

از مادر متولد شده باشد. .

دفع دشمن/منقول

دفع دشمن/منقول

22این باره خوب میباشد و اگر بازرسان بخواهند شمارا تفتیش کنند بسیار خوب است وبه برکت نام خداوند متعال از سوی آن ها به شما احترام میرسد.