رؤیت حضرت امام زمان(عج) / کربلایی احمد تهرانی

رؤیت حضرت امام زمان(عج) / کربلایی احمد تهرانی:

ایشان میفرمودند. در تهران که بودم شخصی گفت:گر کسی چهل روز دعای عهد را بخواند، حتماً حضرت را ملاقات خواهد کرد. من از آن زمان تا به حال، چهل سال است . که دعای عهد را هر صبح می خوانم؛ و به شما نیز سفارش میکنم که به این دعا مداومت . کنید، که اگر ان شاءالله فردا حضرت تشریف آوردند،پشیمان نشوید.

دیدن پیامبر در خواب / شیخ محمدتقی اصفهانی

دیدن پیامبر در خواب / شیخ محمدتقی اصفهانی:

علامه شیخ محمدتقی اصفهانی نوشته بود، هر که می خواهد پیامبر خدا را در خواب ببیند، باید تا چهل روز به تصفیهٔ قلب بپردازد. در اول و اخر شب هزار مرتبه صلوات بفرستد؛ و پیش از خواب، چهارده مرتبه آیهٔ سورهٔ نور را بخواند، مجرب است و بارها آن را خوانده ام.

خواب همراه آرامشی / علامه سید مرتضی کشمیری

خواب همراه آرامشی / علامه سید مرتضی کشمیری:

مرحوم آقای حاج سید مرتضی کشمیری نقل فرمودند: در سفری به مشهد مقدس رضوی، وارد بر یکی از علماء آن شهر شدم. شبی پس از رفتن آن آقا به اندرون منزل، شعلهٔ چراغی را که نزدم بود، کم کردم؛ و به استراحت پرداختم. همین که چشمم گرم شد، دیدم عده ای با لباسهای عجیب و غریب وارد اطاق شدند. برخاسته، شعلهٔ چراغ را زیاد کردم، ولی کسی را نیافتم. مقداری ذکر گفتم و استراحت نمودم. قصه تکرار شد. مجدداً بلند شدم. کسی را ندیدم. مقداری دعا خواندم و خوابیدم. رفته رفته کار بالا گرفت. به طوری که دیدم عده ای با لباسهای سرخ وارد شدند و به لهو و لعاب پرداختند. برای چندمین بار برخاستم. متوسل به حضرت رضا شدم و از وضع بد م شکایت کردم. ناگهان مثل اینکه کسی با دست به پهلویم بزند، گفت: آیةالکرسی بخوان! متوجه شدم خیلی چیزها خواندم، اماآیةالکرسی قرائت نکردم. به محض اینکه آن آیات شریفه را خواندم، در امان قرار گرفتم و خواب مرا ربود، یک وقت بیدار شدم که مؤذن آستانهٔ مقدسه به گفتن مقدمات اذان مشغول بود.

دیدن مرده در خواب / سید حسن لواسانی

دیدن مرده در خواب / سید حسن لواسانی:

علامه کبیر، سید محسن لواسانی گفت: هر که شب، سوره های تحدید، حشر، صفت، جمعه، تغابن و اعلی را بخواند، در خواب مرده ای را که میخواهد، میبیند.

رمز دیدن پیامبر در خواب / منقول

رمز دیدن پیامبر در خواب / منقول:

در کتاب «جذاب القلوب» نوشتهٔ عبدالحق، دهلوی آمده است که یک راه برای دیدن پیغمبر در خواب، صلوات مداوم بر آن حضرت است با طهارت و به این نحو:4

رؤیت پیامبر در خواب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

رؤیت پیامبر در خواب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری 

از آقا سید عبدالکریم کشمیری مسموع شده است که برای رؤیت پیامبر در عالم رؤیا، شب جمعه در مجلس واحد، موقع خوابیدن، هزار مرتبه این ذکر گفته5

دیدن چهارده معصوم / شیخ عبدالقائم شوشتری

دیدن چهارده معصوم / شیخ عبدالقائم شوشتری:

حجة الاسلام والمسلمین حاج آقای شوشتری می فرمودند: من ذکر یونسیه رایک سال با اذن استادم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی ادامه دادم و بعد از یکسال، در .خواب چهارده معصوم رادیدم، در حالی که کسی را راه نمی دادند؛ و آن بزرگواران در یک اتاق تشریف داشتند؛ و من آنها را پشت دیوار میدیدم. یکسال ذکر یونسیه گفتن محصولش شددیدن چهارده معصوم آن هم ازپشت در تازه اجازه ورود هم به من ندادندصبح که شد، آمدم خدمت مرحوم شیخ ذبیح الله قوچانی. وقتی این دفعه در زدم، استاد فرمود: بفرمایید! در را که باز کردم، دیدم چشمانش اشک آلود است. .معلوم بود در حال مناجات بودندبعد از جواب سلام، بلافاصله فرمودند: بله آقا جان، راه نمی دهند. بله آقا جان،݂راه نمی دهند. به این آسانی ما را راه نمی دهند

دیدن ائمه در خواب / حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی

دیدن ائمه در خواب / حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی

هر کسی بخواهد یکی از ائمهٔ معصومین را در خواب ببیند، باید یک روز روزه . بدارد؛ و پس از افطار و پیش از خواب، صد مرتبه «قل هوالله احد)) یا (انا انزلنا» و یا هردوسوره رابخواند.

معرفت نفس و معرفت رب / سيد هاشم حدًاد

معرفت نفس و معرفت رب / سيد هاشم حدًاد

دربارهٔ این که چه چیزهایی برای معرفت نفس و معرفت ربا مؤثر است،میفرمودند: ذکر یونسیه در سجده و دیگر ذکر «یا الله، یا اللهٔ یا رب» برای تقویت روح درسجده خیلی اثردارد.

رسیدن به محبت الهی / حاج اسماعیل خان دولابی

رسیدن به محبت الهی / حاج اسماعیل خان دولابی:

غرضں از خلقت انسان، معرفت الهی به سنت و بعد از عرفان، رسیدن به درجهٔ محبت الهی، این دو حاصل نمی شود مگر با تصفیه و جلای دل، و این حاصل نمی شود، مگر با یاد و ذکر خدا.