آمرزش گناهان / سفارش از آیت الله بهاءالدینی

آمرزش گناهان / سفارش از آیت الله بهاءالدینی:

از معصوم روایت شده است، بهتر است که روزانه ذکر تسبیحات اربعه ، سی یا صد مرتبه خوانده شود و یا پس از هر نماز واجب، سی مرتبه گفته شود.

حضرت رسولت فرمود:3

سرورو سالار تمام تسبیح هاست. هر کس هر روز سی مرتبه آن را بگوید، از آزاد کردن یک برده و از راهی کردن ده هزار اسب برای جهاد در راه خدا، برای او بهتر است. و او از جایش برنخیزد، مگر آنکه گناهانش ریخته باشد؛ و عوض هر حرف از آن، خدای تعالی شهری را در بهشت عطایش کند.

خلاصی از آتش جهنم / رسول اکرم

خلاصی از آتش جهنم / رسول اکرم:
رسول خدا فرمود: هر کس بر من صلوات بفرستد، هرگز داخل -جھنم نخواهد شد.

آمرزش و بهره مندی از برکات اسماء / شیخ عبدالقائم شوشتری

آمرزش و بهره مندی از برکات اسماء / شیخ عبدالقائم شوشتری:

اهل ذکر که می خواهند واقعاً از برکات اسماء الله بهره مند شوند، این ذکر را ان شاء الله یک سال رجاناً انجام دهند. شب ها قبل از خواب، هر شب به مدت تقریبی ده دقیقه ، ده بند از جوشن کبیر،باهمان ذكر مشترك4خوانده شود. اگر هر بار ده بند خوانده شود، هر ده شب یک دور جوشن کبیر خوانده میشود. بنابراین در یک ماه، سه دور جوشن کبیر خوانده میشود؛ و در یک سال، سی و شش مرتبه می شود. در حدیث آمده است که هر کس در هر ماهی، سه مرتبه جوشن کبیر بخواند، خدای متعال او را می آمرزد.

آمرزش گناهان / سفارش از آیتالله بهاء الدینی

آمرزش گناهان / سفارش از آیتالله بهاء الدینی

از اصبع بن نباته روایت سده است که گفت: با حضرت امیرالمؤمنین بودم. گذرمان به گورستان افتاد. حضرت در آنجا فرمود: از رسول خدا شنیدم که می گفت: هر کس وقتی به گورستان آید و ذکر      5  را بگوید، گناه پنجاه سال بر اوبخشیده میشود. به حضرت رسول عرض شد، اگر کسی پنجاه سال گناه نداشت؟ حضرت فرمود: گناهان پدر و مادر، برادران یا مسلمانان دیگر، بخشوده می شود.

روا شدن امور دنیوی و اخروی / حضرت امام جعفر صادق

روا شدن امور دنیوی و اخروی / حضرت امام جعفر صادق

امام صادق فرمود: مردی نزد رسول خدا آمد و عرض کرد که من نیمی از دعا کردن های خود را برای شما قرار می دهم. حضرت پاسخ داد: کار نیکی می کنی! آن مرد . گفت که آیا کل آن را برای شما قرار بدهم؟ حضرت فرمود: بهتر است! چون آن مرد رفت، رسول خدا فرمود: این حرکت، امور دنیا و آخرت این مرد را کفایت کرده است.

امرزش گناهان / حضرت امام جعفر صادق

امرزش گناهان / حضرت امام جعفر صادق:

از امام صادق منقول است: هر کس در روز جمعه بعد از نماز صبح بگوید:

8
نوشته نمی شود.

آمرزش گناهان بومیه احضرت امام جعفر صادق

آمرزش گناهان بومیه احضرت امام جعفر صادق:

هیچ مؤمنی نیست که در شبانه روزی چهل گناه کبیره کند؛ و سپس پشیمان شود

8

کفارهٔ گناهان / حضرت امام رضا

کفارهٔ گناهان / حضرت امام رضا:

حضرت امام رضا فرمود: هر کس نتواند با کارهای نیک، گناهانش را بپوشاند، بر محمد و آل محمد بسیار صلوات بفرستد، زیرا که صلوات بر محمد و آل او، گناهان را نابود میکند.

آمرزش تمامی گناهان / شیخ بهایی

آمرزش تمامی گناهان / شیخ بهایی:

شیخ بهائی، به نقل از حضرت أمام جعفر صادق روایت کرده است که هر کس بعد از نماز واجب، تسبیح حضرت فاطمه زهرا را به جا آورد، تمامی گناهانش آمرزیده می شود.

پاکیزه شدن اعمال / رسول اکرم

پاکیزه شدن اعمال / رسول اکرم

رسول خدا فرمود: صلوات فرستادن شما بر من، موجب پاکیزه شدن اعمال شماست.