ادای قرضی و دین / سید هاشم حداد

ادای قرضی و دین / سید هاشم حداد:

20

 

رسیدن به نعمات دنیا / سفارش آیت الله بهاءالدینی

رسیدن به نعمات دنیا / سفارش آیت الله بهاءالدینی:

مرحوم آیت الله بهاءالدینی حدیثی از امام صادق لایه نقل میکردند که ایشان فرموده اند: حیرانم از کسی که خواهان دنیا و زینت های آن است، ولی به گفتن این قول خداوند 55  پناه نمیبرد.

زیادی نعمت / سفارش شیخ حسنعلی نخودکی

زیادی نعمت / سفارش شیخ حسنعلی نخودکی:

حضرت محمد یا فرمودند: «هر کسی که خواهد خانه اش به نعمت آبادان باشد،

به ذکر شش گانهٔ زیر بپردازد: اول آنکه در آغاز هر کار بگوید:21

دوم آنکه چون نعمتی از راه حلال نصیبش شد، بگوید:22

سوم آنکه چون خطا و لغزشی کند، گوید:23

24

پنجم آنکه چون تدبیر کاری کند، گوید:50

ششم آنکه چون از ستمگری هراسی کند، گوید:51

غنا و بی نیازی / شیخ حسنعلی نخودکی

غنا و بی نیازی / شیخ حسنعلی نخودکی:

در حدیث آمده است که زنان خود را سورهٔ «واقعه» تعلیم کنید، زیرا که قرائت آن موجب غنا و بی نیازی می شود.

رفع تنگدستی و فقر / رسول اکرم

رفع تنگدستی و فقر / رسول اکرم:

رسول خدا فرمود: بسیار یاد کردن خدا و بر من صلوات فرستادن، موجب برطرف شدن فقر می شود. همچنین حضرت در پاسخ کسی که در نزدش از فقر شکایت کرده بود، فرمود: چون داخل خانهٔ خود شوی، سلام کن ! خواه کسی در خانه باشد، خواه نباشد؛ و بر من سلام و صلوات بفرست؛ و بعد از آن سورهٔ اخلاص بخوان! آن مرد به دستور پیامبر عمل کرد و چند روزی نگذشته بود که آثار توانگری و غنا را مشاهده نمود، به طوری که به دیگران هم کمک میکرد.

رفع تنگدستی / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

رفع تنگدستی / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

آقا سید ابوالحسن علی رضوی کشمیری گفت: عموزاده ام آیتا لله سید عبدالکریم کشمیری فرمود: زمانی من یخچال نداشتم. به حرم مطهر حضرت معصومه رفتم و از آن حضرت یخچال خواستم. به منزل که برگشتم، دیدم در درب منزل یک گاری ایستاده و یخچال آورده است. گفتم: از کجا آورده ای؟ گفت: مأمورنیستم که بگویم. از ایشان پرسیدم: برای رفع تنگدستی ذکری به من بیاموزا ایشان30

به جهت افزایش رزق / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

به جهت افزایش رزق / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

آیت الحق، جناب آقای کشمیری، ذکر «یا منعم» را به عدد ۱۲۰۰۰ مرتبه، برای . رزق بسیار مؤثر میدانستند.

دفع آفات و زیادی رزق / منقول

دفع آفات و زیادی رزق / منقول:

یکی از علما میفرمود: خوب است انسان، تعداد روزهایی که از بدو تولدش میگذرد را حساب کند؛ و بعد برای هر روز آن، یک استغفار و یکی صلوات بفرستد. که برای دفع آفات  و زیادی رزق مناسب است.

وسعت رزق/آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری

وسعت رزق/آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری:

از آیت الله سید عبدالکریم کشمیری نقل است که خواندن سورهٔ بقره و آل عمران برای زیاد شدن رزق، اثر دارد.

ازدیاد مالی / علامه سید مرتضی کشمیری

ازدیاد مالی / علامه سید مرتضی کشمیری:

به خط عالم ربانی سید مرتضی کشمیری نوشته شده است که برای پولدار شدن فرموده بود: هر روز، هفت مرتبه دعای ذیل را بخواند، بسیار مجرب و از اسرار31