دعا هنگام خوابیدن / سيد هاشم حداد

دعا هنگام خوابیدن / سيد هاشم حداد:

سید هاشم حدادشاگرد برجستهٔ سید علی آقا قاضی در موقع خوابیدن، این دعا2

ذکرهای پیامبران / منقول

ذکرهای پیامبران / منقول:

هفت پیغمبر هفت کلمه گفتند؛ و هر یک به سعادتی رسیدند:

۱- آدم «الحمدلله» گفت، فرمان رسید که 1

۲- نوح «بسم الله» گفت، حق او را از طوفان نجات داد.

۳- ابراهیم گفت: 2 حق او را از آتش نمرود نگاه داشت.

۴- اسماعیان گفت: 3ازبریده شدن گلونجات یافت.

۵- موسى كفت:  4از شر فرعون نجات يافت.

۶-یونس گفت: . 0000000000از شکم ماهی نجات یافت

5 صاحب شفاعت کلیه شد

بالاتر از کیمیا/ ملاقاسمعلی رشتی

بالاتر از کیمیا/ ملاقاسمعلی رشتی:
نوشته اندوقتی یکی ازبزرگان به نام ملاقاسمعلی رشتی در قبرستان تخت فولاد اصفهان به خدمت حضرت ولی عصر(عج) مشرف میگردد؛ و به حضرت عرض می نماید: آقا، یک زاد المسافرینی به ما بدهید! منظور او از زادالمسافرين، علم کیمیا بوده است حضرت در جواب می فرماید: زاد المسافرین برای چه می خواهی ؟ دنیاارزش این جیزهاراندارد من چیزی به توتعلیم میکنم که از زادالمسافرین بهتر است ملا قاسمعلی عرض میکند:بفرمایید حضرت میفرماید:براین ذکرمداومت کن1111111111111111

بهره مندی از الطاف الهی / منقول

بهرهمندی از الطاف الهی / منقول:

«یا عدل»؛ ۱۰۴ مرتبه، در دل شب بگوید تا به خواب رود، موجب الطاف خدا می شود، و دلش را خزینهٔ اسرار قرار میدهد.

سفارش حضرت رسول اکرم / سفارش حاج اسماعیل خان دولابی

سفارش حضرت رسول اکرم / سفارش حاج اسماعیل خان دولابی:

پیامبر اکرم به حضرت زهرا فرمود: شب موقع خواب، سه بار سورهٔ اخلاص را بخوان که یک ختم قرآن است. یک تسبیحات اربعه بگو که ثواب یک 20

خوش باوری نسبت به خدا و پیامبر و ائمه / حاج اسماعیل خان دولابی

خوش باوری نسبت به خدا و پیامبر و ائمه / حاج اسماعیل خان دولابی:

همهٔ اذکار و عبادات برای ایجاد باور است. با اذکار و عبادات، انسان به خود تلقین میکند؛ و با تکرار و تلقین، باور و یقین ایجاد می شود. چند وقت در خلوت به
21

هر آینه حضرت محمد بیایی که درود خدا بر او و خاندانش باد، خوب پیامبری است؛ و هر آینه امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالبا لیلا و یازده امام از فرزندان او، خوب امامانی هستند. و باور، یاور مومن است. به خدا و خوبان، خوش باور باشید! خوش باوری به آنها خوب است؛ ولو در اثر آن به ظاهر کلاه سرتان رفت، سجادهٔ شکرکنید.

برای شادی ارواح مؤمنین / آیت الله بهاءالدینی

برای شادی ارواح مؤمنین / آیت الله بهاءالدینی:

ایت الله بهاء الدینی محو و فانی در پیامبر، علی و فاطمه و فرزندان آنها بود بارهامیفرمود:همه ی خیرات وبرکات ازناحیه ی نبی خاتم است لذا ذکر صلوات راخیلی ارج می نهاد ایشان می فرمود: ما برای زیارت مؤمنین و مؤمنات و اولیاء الله هم که به قبرستان میرویم، به جای یک حمد سه تا صلوات میفرستیم.

زیارت پیامبر / حضرت امام جعفر صادق

زیارت پیامبر / حضرت امام جعفر صادق:

از حضرت امام جعفرصادق نقل شده است که اگرکسی بخواهد  از زیارت کنندگان پیامبر اکرم باشد، باید هر روز یا هر شب سورهٔ حجرات را قرائت کند.

برآوردن نیازهای کلی و جزئی / سید محمد خامنه ای تبریزی

برآوردن نیازهای کلی و جزئی / سید محمد خامنه ای تبریزی:

اگر کسی هر روز یکصد مرتبه سورهٔ حمد را به ترتیبی که خواهد آمد بخواند، – خداوند نیازهای کلی و جزئی او را براورده میسازد:پس ازنمازصبح بیست ویک مرتبه، پس از نماز ظهر بیست و دو مرتبه، پس از نماز عصر بیست و سه مرتبه، پس از نماز مغرب بیست و چهار مرتبه، پس از نماز عشا ده مرتبه بخواند، خداوند – .ܝ حاجت اور براورده سازد. اگر حاجت او براورده شد، به شبیه دوم نیز ان را ادامه دهد. در برخی نسخه ها شروع این کار را روز پنج شنبه دانستهاند و خوب است بین «بسم الله الرحمان الرحیم» و «ایاک نعبد» حاجت خود را مد نظر بیاورد.

تشکراز خدا/شیخ عبدالقائم شوشتری

تشکراز خدا/شیخ عبدالقائم شوشتری:

خوب است مومنین برای تشکر ازباری تعالی ادعیه زیررابخوانند:

۱-صحیفه سجادیه دعای اول وسی وهفت.

۲ – مناجات الشاکرین از مناجات خمسه عشر که در مفاتیح الجنان آمد.

۳- ادعیه الوسائل الی المسائل، این ادعیه نیزدرکتاب باقیات الصالحات حاشیه مفاتیح الجنان چاپ شده، آمده است.