دیدن حالات برزخی، تقویت نفس و قلب و مکاشفات، رفع حجب و نورانیت، استجابت دعا و نجات مؤمنین، تجرد / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

دیدن حالات برزخی، تقویت نفس و قلب و مکاشفات، رفع حجب و نورانیت، استجابت دعا و نجات مؤمنین، تجرد / آیت الله سید عبدالکریم :کشمیری

ذکر یونسیه  12 در سلسلهٔ عرفای قرن اخیر، از آیت الله سید علی شوشتری و ملا حسینقلی همدانی و سید احمد کربلایی و سید علی آقا قاضی، همگی اتفاق و تأکید بر این استغفار کامل، آن هم در سجده داشتند. اعداد ان ۴۰۰، ۷۰۰، ۱۰۰۱، ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۷۰۰۰ میباشد. اما عدد ۴۰۰ برای همه، آن هم شب ها بعد از نماز عشا، تا هر وقت شب در سجده نافع است. چون این ذکر، به یک معنی، استغفار است و هیچ عوارضی در آن نیست.” برداشته شدن پرده از جلوی چشم  حضرت آیت الله اراکی در مورد تأثیر ذکر یونسیه، یکی از دوستان آیت الله العظمی اراکی این داستان را نقل میکردند که یک روز که در خدمت آیت الله اراکی تنها بودم، این جریان را ایشان برایم نقل فرمودند: من یک شاگرد سید داشتم و به او علاقه شدیدی داشتم. ولی یک دفعه از حضور در درس غیبت کرد. ماهها و سالها گذشست و من هیچ اطلاعی از ایشان نداشتم و فکر می کردم که ممکن است وفات کرده باشد، تا این که بعد از شش سال، هنگامی که مشغول فاتحه به سر قبر آیت الله العظمی سید محمّد تقی خوانساری بودم، شخصی به من سلام کرد. سربرگرداندم و دیدم همان سید شاگردم می باشد. گفتم: تو کجا بودی؟ چرا از احوالت مرا بدون اطلاع نگه داشتی؟! گفت: آقا، تمام این مدت دنبال پزشک بوده ام. غده ای در سرم پیدا شده، شش سال است که به دنبال پزشکان از این شهر به آن شهر هستم و امروز آمدم و توسل به حضرت معصومه کردم. آقا فرمود: من به او گفتم به اندازهٔ کافی به وظیفه ات عمل کردی و دنبال پزشکان بوده ای. اکنون این دستور را به مدت چهل روز، پشت سر هم انجام بده! هر روز یونسیه را با حضور قلب تکرار کن ! اقا ادامه دادند که بعد از چهل روز، آن شاگرد نزد من مراجعت کرد و گفت: من هر شب در پشت بام این ذکر را به همان مفدار تکرار کردم. حدود شب بیستم بود که در نیمه های ذکر بودم که یک دفعه دیدم، پرده از جلوی چشمم برداشته شد و خودم را بین آسمان و زمین معلق دیدم. کاروانی را دیدم که از زمین به سوی آسمان می آمدند و گویا درب آسمان باز می شد و هر کدام که داخل می شد، از جلوی چشم من ناپدید می گشت، تا نوبت رسید به شخصی بسیار نورانی که اخر کاروان ایستاده بود. وقتی خواست وارد اسمان شود، نگاهی به من کرد و فرمود: چه میخواهی؟ گفتم: آقا جان، سرم! آن آقا اشاره ای به سرم کرد و فرمود: برخیز تو را هیچ نیست! آن آقا داخل آسمان شد و ناپدید گردید و ناگهان خود را در پشت بام، در حال ذکر دیدم۔بقیه ذکر را گفتم و احساس کردم، ابداً اثری از درد در سرم نیست و بیست شب دیگر را هم ادامه دادم و وقتی پیش پزشکان آزمایش دادم، اظهار کردند که ابداً اثری از این غده در سرت نمی باشد.

گشایش قلب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

گشایش قلب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

برای سالک، خواندن سورهٔ فتح به جهت حجب و گشایش قلب لازم است.

کشف و قضای حوائج / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

کشف و قضای حوائج / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

ذکر «لا اله الاً الله» ۱۲۰۰۰ مرتبه و عدد کبیر ۷۰۰۰۰ بار، برای کشف و قضای حوائج لکن چون نفی هرنوع غیرحق درآن است عوارض هم داردمانندفقر.

به جهت مکاشفه / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

به جهت مکاشفه / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

آیهٔ    20 با عدد کثیر برای مکاشفات، مؤثرومفیداست.

صفای باطن، لقاء الله و مکاشفات / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

صفای باطن، لقاء الله و مکاشفات / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

روزی ۱۰۰/۰۰۰ مرتبه .الله آلله. در مدت هفتاد روز، با شرایط، برای لقاء الله وصفای باطن، لقاء الله و مکاشفات موثراست.

مشاهدات و تقویت باطن / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

مشاهدات و تقویت باطن / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

یک اربعین خواندن سورهٔ زلزال برای مشاهدات و تقویب باطن، کنار جوی آب به عدد خاص، خواندنش نیک است.

کشف ضمائر و نورانیت قلب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

کشف ضمائر و نورانیت قلب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

ذکر 21 روزی ۴۰۰۰۰ بار، برای نورانیت قلب و درک مطالب و کشف ضمایر ورزق.

از یاران حضرت مهدی(عج) شدن / شیخ عبدالقائم شوشتری

از یاران حضرت مهدی(عج) شدن / شیخ عبدالقائم شوشتری:

وارد شده است هرکس دعای عهد را ۴۰ روز بخواند، از انصار حضرت حجت مهدی(ع) میباشد؛ و اگر بمیرد، حق تعالی او را از قبر مبعوث میکند برای یاری حضرت.

تشرف و زيارت حضرت بقيه الله (عج)/ سيد هاشم حداد

تشرف و زيارت حضرت بقيه الله (عج)/ سيد هاشم حداد:

هر روز ساعتی خواندن زیارت آل یاسین که در مفاتیح الجنان آمده است، به إضافة ۱۱۰ مرتبه  1به شرط آن که شرایط لازم را هم داشته باشد، برای تشرف خوب است.

برای تشرّف به محضر حضرت ولی عصر(عج) / شیخ رجبعلی خیاط

برای تشرّف به محضر حضرت ولی عصر(عج) / شیخ رجبعلی خیاط:

2طبق نقل، تعداد قابل توجهی از شاگردان شیخ از طریق مداومت براین ذکر، خدمت امام زمان(عج) تشرف پیدا کرده اند، هرچند در هنگام تشرف امام را نشناخته اند.