رسیدن به مقصد امام زمان / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

رسیدن به مقصد امام زمان / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

از ایشان سوال شد که برای عموم طلبه ها چه توصیه ای می کنید که به مقصدی که امام زمان می خواهند، برسند؟ فرمودند: نماز شب، تهجد و بندگی.

اجر و ثواب سال عبادت / منقول

اجر و ثواب سال عبادت / منقول :

خداوندمیفرماید:به عزت جلالم قسم هرکس ازامت محمد بگوید: 1 اجروثواب ھفتصد سال عبادت برایش مینویسند.

ضرورت تلاوت قران / ملا حسینقلی همدانی

ضرورت تلاوت قران / ملا حسینقلی همدانی:

هر روز قدری از قران خواندن و اقلش پنجاه ایه است، به تدبر و تامل و خضوع و اگر بعضی از آن در نماز واقع شود، بهتر است.هر روز، هر قدر بتوانی، لااقل یک جزء قرآن، با احترام و وضو و خضوع و خشوع بخوان و در بین خواندن حرف مزن، مگر در مقام ضرورت، و در وقت خواب شهادتین را بخوان و آیةالکرسی و یک مرتبه فاتحه و چهار مرتبه سورهٔ توحید و پانزده مرتبه سورهٔ قدر و ایهٔ   آل عمران، آیهٔ  2 ۱۸ بخوان و استغفار هم مناسب است واگر بعضی ازاوقات بتوانی سوره توحید را بخوانی  بسیارخوب است.

ذکر مخصوصی حضرت امام باقر / حضرت امام محمد باقر

ذکر مخصوصی حضرت امام باقر / حضرت امام محمد باقر:

از حالات حضرت امام باقر منقول است که زبان مبارک، ایشان اکثراوقات، تربوده است به کلمهٔ طیهٔ «لااله الاالله». اگر چیزی میخورده واگرسخن میگفته اند واگرراه میرفته اند.

سفارش حضرت نوح به فرزندان/حضرت نوح

سفارش حضرت نوح به فرزندان/حضرت نوح:

چون حضرت نوح را هنکام رحلت رسید فرزندان خود را طلبید وگفت:شما را به دو چیز امر می کنم؛ و از دو چیز منع میکنم : منع میکنم از شرک به خدا و

کبر؛ و امر میکنم به گفتن20

رسیدن به کیمیا/ آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

رسیدن به کیمیا/ آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

آیت الله کشمیری می فرمودند: یک بار از مرحوم آقای قاضی لغو درخواست کیمیا1

قرب به پیامبر اسلام در روز قیامت / رسول اکرم

قرب به پیامبر اسلام در روز قیامت / رسول اکرم:

رسول گرامی فرمود: نزدیکترین مردم در روز قیامت به من، در تمام جایگاه ها، کسی است که در دنیا بر من بیشتر صلوات فرستاده باشد.

طی الارضی / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

طی الارضی / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

به فرمودهٔ حضرت آیت الله کشمیری، اگر کسی سورهٔ توحید را بی عدد بخواند؛ و در این عمل مداومت کند، طی الارض به او داده می شود.

طی الارضی / سید علی آقای قاضی

طی الارضی / سید علی آقای قاضی:

آیت الله بهجت فرمودند: روزی آقای قاضی به آقای مولوی فرموده بود که شما دنبال طی الارضی هستید؟ ایشان پرسیدند: چه طور؟ آقای قاضی فرمودند: به خاطر آن که به خواندن سورهٔ توحید تداوم دارید.

برای اجابت دعا / منقول

برای اجابت دعا / منقول :

قبل از هر دعا صلوات بفرستد و آمرزش بطلبد و این هشت اسم ازاسما الهی رابگوید و بعد حاجت بطلبد. هشت اسم از این قرارند: (یا دائم -یا حی – یا وتر یا فردیا احد – یاقوی – یا قدیم – یا قادر)