ذکر دفع گرما و سرما / شیخ رجبعلی خیاط

دفع گرما و سرما / شیخ رجبعلی خیاط:

یکی از شاگردان شیخ میگوید: در سفر اول حقیر به به محضر جناب شیخ عرض کردم که برای دفع خطر شدت گرما چه باید کرد؟ ایشان توسل به . این آیه را برای دفع خطر سرما و گرما تعلیم کردند

.111111111111111111122222222222222222222

ذکری برای تمامی امور / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

ذکری برای تمامی امور / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

جناب سید عبدالکریم کشمیری درباره سوره توحيد untitled-7فرمودند: در تمام ماه رجب ۱۰۰۰۰ مرتبه ورود دارد؛ و برای همه چیز خوب است که تقریبا روزی ۳۳۳مرتبه میشود.

ذکری برای حسن ختام، نافع برای تمامی امور

ذکری برای خسن ختام، نافع برای تمامی امور:

حضرت آیتالله سید محمد تهرانی، فرزند حضرت آیتالله سید علی نقی تهرانی، این ذکر را از آیت الله العظمی سید احمد خوانساری نقل کرده اند که هر روز

صبح بعد از نماز، این ذکر تلاوت شود که به جهت امور دنیوی و گشایش تمامی گره های مادی، نافع و ارزشمند خواهد بود.

untitled-7

حکایت خواجه عبدالله انصاری و حج

حکایت : خواجه عبدالله انصاری و حج

عبدالله مبارک (خواجه عبدالله انصاری) مدت پنجاه سال هر دو سال یکبار به مکه می رفت. سالی در تهیه و تجهیز سفر بود که به زنی برخورد کرد، آن زن مرغابی مردهای همراه داشت، بر سرجوئی رسید. اطراف را تفحص کرد و وقتی مطمئن شد کسی در تعقیب اور نیست با سرعت شروع به تمیزکردن مرغابی نمود. عبدالله به آرامی جلو رفت و سلام کرد و پرسید: ای خانم آیا شما مسلمانی؟ گفت: آری. گفت: آیا میدانی گوشت میته حرام است؟ گفت: آری، اما درگذر، سؤال برای تو سودی ندارد، عبدالله اصرار کرد، زن گفت: آیا تو مسلمانی؟ عبدالله گفت: بله، گفت: آیا میدانی میته در صورت اضطرار حلال است؟ عبدالله زن را قسم داد که ساز احوال را به من بازگویی، زن گفت: من از ساداتم، بچه های من چند روز است که بی غذا و گرسنه مانده اند. به حال اضطرار افتادهایم ومیته بر ما حلال شده است. عبدالله گوید با خود اندیشه نمودم که این موقعیت طلائی را نباید از دست داد. تمام پولهای سفر حج را باالتماس به پای آن بانوی سیده ریختم و خواهش کردم آنها را استفاده کند. در حالیکه زن صورتشی از شرم سرخ شده بود و سر به زیر انداخته بود به سرعت دور شدم و بخاطر اینکه از سؤال و جواب مردم در امان باشم و از من سؤال نکنند چرا حج نرفتی؟ در خانه نشستم تا حاجیان رفتند و برگشتند. برای دیدار دوستان سفر رفته به زیارت آنها رفتم. من آنها را تهنیت می گفتم و آنها متقابلاً به من تهنیت میگفتند و از منازلی که در مکه و مدینه با هم بودیم حکایت میکردند، من هم علت آن سخنان را نمیدانستم و نمی فهمیدم.

آن شب را در اندیشه تمام بخواب رفتم در خواب حضرت نبی اکرمصلى الله عليه وسلم رازیارت کردم حضرت فرمودند ای عبدالله به علت رسیدگی به یک نفر از فرزندان من، از خدا خواستم تا ملکی را به صورت تو خلق کند تا برای تو هر سال تا روز قیامت حج بگذارد. از این پس میخواهی دیگر به حج برو، می خواهی ترک کن.

این حکایت زیبا در سایت علوم غریبه منتشر شده است .

حکایت لذت عبادت

حکایت:لذت عبادت

حکایت شده است که بایزید بسطامی چند سال عبادت بسیار کرد ولی طعم و لذتی از عبادتش احساسی نمیکرد، روزی نزد مادرش آمد و گفت: مدتی است عبادت میکنم، ولی شیرینی عبادت را درک نمی کنم، فکر کن ببین آیا موقعی که در رحم تو بوده ام یا بچه شیرخوار بودم تو چیزی از غذای حرام خوردهای؟!مادرش مدتی زیاد فکر کرد و گفت فرزندم وقتیکه تو در رحم من بودی، روزی پشت بام رفتم، ظرف غذائی را دیدم،بدون اجازه صاحبش سر انگشتی از آن غذاخوردم، بایزید گفت: معلوم شد که چرا من لذت عبادت را نمی چشم برو نزد صاحبش و از او رضایت بگیر، مادر نزد صاحب آن غذا رفت و رضایت گرفت پس از این واقعه بایزید شیرینی و طعمعبادت را احساسی کرد.

این جکایت زیبا در سایت علوم غریبه منتشر شده است

حکایت حساسیت امام معصوم نسبت به غذا

حکایت :حساسیت امام معصوم نسبت به غذا

امام پنجم ادر حبس منصور داونیقی بود و غذائی کم تناول میکرد روزی یکی از زنان صالحه که دوستدار اهل بیت  بود دو قرص جوین از وجه حلال ساخته نزد امام برد و به دست زندانبان پیش امام فرستاد. زندانبان امامرا گفت: فلان صالحه که از دوستداران شماست این دو قرصی را به رسم هدیه فرستاده و سوگند میخورد که از وجه حلالست و التماسی دارد که امام از ان تناول کنند، امام لایه قبول نفرمودند و پیش او باز فرستادند و گفتند: به او بگوی ما میدانیم طعام تو حلال است، اما چون بر طبق حرام پیش ما فرستادی، یعنی بردست زندانبان، خوردن ان بر ما روانیست.

این حکایت زیبا در سایت علوم غریبه منتشر شده است

لطیفه

لطیفه: وقتی شیطان به در خانه فرعون آمد چون در زد فرعون گفت کیستی؟ گفت: … به ریشی مثل تو . خداوندی که نمیداند به در خانه او کیست و ادعای خدائی هم میکند.

جهت خشکاندن زخم

فائدی: خشکاندن زخم

برای خشکانیدن زخمی که آب و چرک از آن می آید. برگ بید را سوزانیده و روی آن بپاشند خشک میشود انشاء الله.

سرمایه چیست؟

سرمایه چیست؟

حضرت نبی اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: قناعت سرمایه تمام نشدنی است.

شرف شمس

شرف شمس

این لوح شرف شمسی میباشد که انگشتر یا نوشته آنرا هر که همراه داشته باشد آثار عجیب خواهد دید.در نوشتن آن نکاتی لازم توجه است: الف: در کشیدن صفر (ستاره اول) قلم نبایستی از کاغذ جدا بشود.

ب: مد روی الف نباید خمیدگی پیدا کند.

ج: میمی که نوشته میشود بی دم باشد.

د: نردبان سه پله باشد نه بیشتر و نه کمتر.

ه: حلقه محجمی «و» در آخر لازم است.

ی: روز مشخصی برای نوشتن؛ نوزدهم فروردین ماه می باشد که شرف آفتاب میباشد (پیش از ظهر)

ل: قرائت سوره شمسی از سحر تا قبل از نوشتن

و: سالی یکبار با سوزن روی حکاکی و یا با قلم روی نوشته باید بازنویسی شود.

سیزده حرف باشد این صورت         هر یکی در صفا چو باغ ارم

چاراول بود هم از توراة                 چار از انجیل عیسی مریم

پنج حرف دیگر از قرآن است          اسم اعظم بود همین فافهم