ذکری برای سیر و سلوک / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

ذکری برای سیر و سلوک / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

مرحوم آیت الله سید عبدالکریم کشمیری می فرمودند: روزی از آیت الله سید عبدالغفار، دستور العملی برای سیر و سلوک خواستم، ایشان ذکر یونسیه را به من سفارش کردند.

راه بندگی / شیخ علی زاهد قمی

راه بندگی / شیخ علی زاهد قمی:

آیت الله کشمیری در هنگام وفات شیخ علی زاهد قمی به خدمت ایشان رسیدند و از او درخواست کردند که چیزی برای راه بندگی به او (آیت الله کشمیری)بیاموزندایشان ذکریونسیه  

10راسفارش میکنند.

تخلق به اخلاق الهی منقول

تخلق به اخلاق الهی منقول:

خداوند متعال در آیهٔ صلوات خبر داده است که خود بر حضرت رسول صلوات میفرستد، بنابراین صلوات فرستادن بر آن حضرت، تخلق به اخلاق الهی است.

موفق شدن در سلوک / شیخ حسنعلی نخودکی

موفق شدن در سلوک / شیخ حسنعلی نخودکی:

هر چند آدمی بخواهد که خاطر را به یادآوری مرگ و فنای بدن تسکین دهد و با مواعظ دلپذیر و به صیقل آیات و احادیث، قلوب تاریک را مجـالا دهد ؛ و طسیور فکرهای باطله را از شاخسار خاطر براند، ولی چون مصمم نیست، باز به زودی عود می نماید و تشویش میرساند، مگر به توفیق الهی و مجاهده با نفس و قطع ریشهٔ علائق و عواثق و لذات و شهوات نفسانی و مداومست به کلمهٔ طیبهٔ توحید «لا اله الا الله » و نفی اضداد و شرک از ذات مقدس الھی.

کسب معنویت / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

کسب معنویت / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

حضرت آیت الله سيّد عبدالکریم رضوی کشمیری در جایی فرموده اند که اگر کسی بتواند شب های ماه مبارک رمضان، هزار مرتبه سورهٔ قدر را بخواند، معنویت خوبی نصیبش می شد.

سفارشں مرحوم قاضی / سید علی آقای قاضی

سفارشں مرحوم قاضی / سید علی آقای قاضی:

از سفارشات مرحوم قاضی ذکر یونسیهٔ حداقل ۴۰۰ بار در سجده است و ایشان می فرمودند که باید در کنار آن قرآن خواند.

پیشبرد حال سالک / منقول

پیشبرد حال سالک / منقول:

یکی از اذکار مهمی که بسیار مورد سفارش واقع شده و تأثیر شگفت انگیزی در جناب یونس پیامبر که در آیه ۸۷ سورهٔ مبارکهٔ انبیاء آمده است.

جزء رجال الغيب شدن / متقول

جزء رجال الغيب شدن / متقول:

(يا ظاهر) ۱۱۰۶ مرتبه، اگر بخواهید جزء رجال الغیب شوید و امام زمان (عج) برای شما ظاهر شود، بر آن مداومت کنید!

رسیدن به سلوک / شیخ رجبعلی خیاط

رسیدن به سلوک / شیخ رجبعلی خیاط:

یکی از ارادتمندان جناب شیخ میگوید: شیخ به استغفار و صلوات خیلی اهمیت می داد و دریافته بود که این دو ذکر، دو بال پرواز سالک است. شیخ فرمود: هر کس در طول زندگی زیاد صلوات بفرستد، به هنگام مرگ رسول خدا لب او را میبوسد.

قوی شدن اراده و نورانیت قلب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

قوی شدن اراده و نورانیت قلب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

«الله الصمدُه» براى قوى شدن اراده به عدد كثير، أما «الله لأ الة الأهو الحي القیوم» روزی ۱۰۰۱ مرتبه، بعد از نماز صبح، برای نورانیت قلب به روش خاص بسیار مفید و نافع است.