رمز دیدن پیامبر در خواب / منقول

رمز دیدن پیامبر در خواب / منقول:

در کتاب «جذاب القلوب» نوشتهٔ عبدالحق، دهلوی آمده است که یک راه برای دیدن پیغمبر در خواب، صلوات مداوم بر آن حضرت است با طهارت و به این نحو:4

رؤیت پیامبر در خواب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

رؤیت پیامبر در خواب / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری 

از آقا سید عبدالکریم کشمیری مسموع شده است که برای رؤیت پیامبر در عالم رؤیا، شب جمعه در مجلس واحد، موقع خوابیدن، هزار مرتبه این ذکر گفته5

دیدن چهارده معصوم / شیخ عبدالقائم شوشتری

دیدن چهارده معصوم / شیخ عبدالقائم شوشتری:

حجة الاسلام والمسلمین حاج آقای شوشتری می فرمودند: من ذکر یونسیه رایک سال با اذن استادم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی ادامه دادم و بعد از یکسال، در .خواب چهارده معصوم رادیدم، در حالی که کسی را راه نمی دادند؛ و آن بزرگواران در یک اتاق تشریف داشتند؛ و من آنها را پشت دیوار میدیدم. یکسال ذکر یونسیه گفتن محصولش شددیدن چهارده معصوم آن هم ازپشت در تازه اجازه ورود هم به من ندادندصبح که شد، آمدم خدمت مرحوم شیخ ذبیح الله قوچانی. وقتی این دفعه در زدم، استاد فرمود: بفرمایید! در را که باز کردم، دیدم چشمانش اشک آلود است. .معلوم بود در حال مناجات بودندبعد از جواب سلام، بلافاصله فرمودند: بله آقا جان، راه نمی دهند. بله آقا جان،݂راه نمی دهند. به این آسانی ما را راه نمی دهند

دیدن ائمه در خواب / حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی

دیدن ائمه در خواب / حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی

هر کسی بخواهد یکی از ائمهٔ معصومین را در خواب ببیند، باید یک روز روزه . بدارد؛ و پس از افطار و پیش از خواب، صد مرتبه «قل هوالله احد)) یا (انا انزلنا» و یا هردوسوره رابخواند.

معرفت نفس و معرفت رب / سيد هاشم حدًاد

معرفت نفس و معرفت رب / سيد هاشم حدًاد

دربارهٔ این که چه چیزهایی برای معرفت نفس و معرفت ربا مؤثر است،میفرمودند: ذکر یونسیه در سجده و دیگر ذکر «یا الله، یا اللهٔ یا رب» برای تقویت روح درسجده خیلی اثردارد.

رسیدن به محبت الهی / حاج اسماعیل خان دولابی

رسیدن به محبت الهی / حاج اسماعیل خان دولابی:

غرضں از خلقت انسان، معرفت الهی به سنت و بعد از عرفان، رسیدن به درجهٔ محبت الهی، این دو حاصل نمی شود مگر با تصفیه و جلای دل، و این حاصل نمی شود، مگر با یاد و ذکر خدا.

برای محبت خداوند/شیخ رجبعلی خیاط

برای محبت خداوند/شیخ رجبعلی خیاط:

هزاربارصلوات تا چهل شب برای ایجاددوستی خداوند متعال دردل ازسفارشات حضرت شیخ بود.

برکت از نام امیرالمؤمنین/ حضرت آیت الله بهجت

برکت از نام امیرالمؤمنین/ حضرت آیت الله بهجت:

از آیت الله بهجت منقول است که می فرمود: میرزا حسین نوری استاد شیخ عباس قمی صاحب کتاب (مفاتیح الجنان» در سامرا بود و به آیت الله میرزای شیرازی مربوط بود. روزی میرزا حسین نوری به شخصی گفت: برای شب پنج شنبه و شب جمعه صد نفر را برای شام دعوت کن ! منظور ایشان این بود که ۵۰ نفر را شب پنج شنبه و ۵۰ نفر را شب جمعه دعوت کن ! آن شخصی مطلب را درک نکرده بود و برای هر شب، صد نفر را دعوت کرد. شب پنج شنبه غذای ۵۰ نفر پخته شد، ولی مهمانان ۱۰۰ نفر آمدند. در آن وقت، نانوایی ها هم محدود بودند و شب، هیچ نانوایی باز نبود. حاجی نوری پیغامی برای ملا فتح علی سلطان آبادی رساند که به این مشکلی برخورد کردم، چه باید کنم ؟ ایشان فرمود، غذا را نکشید تا من بیایم ! وقتی آمدند، یک پارچه تمیز روی غذا گذاشتند و دست روی پارچه کشیدند و هر دفعه 6کافر شود.بعد دستور دادند غذا را بکشند. چون غذای ۵۰ نفر را برای ۱۰۰ نفر میهمان کشیدند، کافی شد و چیزی کم نیامد.

خواص لااله الاالله/ سفارش از ایت الله بهاءالدینی

خواص لااله الاالله/ اسفارش از ایست الله بهاءالدینی:

کمترین مقدار ذکر «لااله الاالله» صد مرتبه در روز است. از حضرت امام باقر روایت شده است: هرکس، هرروز صد بار «لأ اله إلا الله» بگوید، برترين مردم در آن روز است مگرفردی بیش از او این ذکر را بگوید.

آثارذکریونسیه/کربلایی احمدتهرانی

آثارذکریونسیه/کربلایی احمدتهرانی:

شخصی ازکل احمداقاپرسید:به نظرشما مداومت  برذکر یونسیه چه آثارمعنوی دارد؟ ایشان نیز فرمودند: اگر ذکر یونسیه را از کنه وجودت و با یقین قلبی ومردانه پای حرفی که میزنی بایستی خداوندشمارا در دریایی ارافشارو ریاضت رها میکند، تا ظرف وجودتان را از خودش لبریزگرداند.