روا شدن حاجت / حضرت آیت الله بهجت

روا شدن حاجت / حضرت آیت الله بهجت:

روایت داردکه اسم اعظم در سورهٔ فاتحه متفرش میباشد : گر کسی فاتحه را به این نیت بخواند؛مثل این است که  اسم اعظم رامیداندکسی که حاجتی دارد و اسم اعظم راقصد بکند، میتواند همین فاتحه که این همه آثار دارد. بخواند. این به خاطر جمعیت آن است که تلخیص تمام قرآن است. در روایت آمده   3این سبب میشود از برای ازدیاد دین، که مرده را زنده میکند

استجابت دعا/منقول

استجابت دعا/منقول:

در کتاب شفاء الصدور آمده است: مجرب است  که میان نافلهٔ صبح و نماز  صبح، چهل و یک مرتبه سورهٔ حمد بخواند و این کار را تا چهل روز ادامه دهد،خداوند حاجت اورا هرچه که باشد ادا میکندحتی اگرعقیم باشد خداوند به او فرزند عطا میفرماید.

رفع حوائج / آیت االله سید عبدالکریم کشمیری

رفع حوائج / آیت االله سید عبدالکریم کشمیری:

آیت الله سید عبدالکریم کشمیری می فرمودند: هرگاه حاجتی داشتم، دستم را به طرف حرم امیرالمؤمنین دراز میکردم و هفت مرتبه نادعلی را می خواندم و حاجتم برآورده میشد. 

برآورده شدن حاجات / منقول

برآورده شدن حاجات / منقول:

صاحب «گوهر شب چراغ» در ختوم مجرب خود آورده است: دو رکعت نماز به

20 مخصوص روز پنج شنبه دانسته اند.

مستجاب الدعوه شدن / منقول

مستجاب الدعوه شدن / منقول:

ازسوره های بسیارنورانی وپربرکت مخصوص برای  اهالی سیر وسلوک الی الله سورهٔ مبارکهٔ حشر می باشد؛ و دارای مختوماتی است از جمله: جهل روز متوالى .روزی یک بار این سوره را بخواند، حاجت رواگردد و اگر احیاناً یک روز فوت شد و  نتوانست بخواند و یا از یادش رفت، از نو شروع نماید.گفتند هرکسی ۴۰ روز به قرائت این سوره مداومت کند، مستجاب الدعوة می شود.

برآورده شدن صد حاجت / حضرت أمام جعفر صادق

برآورده شدن  صد حاجت / حضرت أمام جعفر صادق:

امام صادق فرمود هرکس دریک روز صدبار بگید(رب صل علی محمدو اهل بیت) خداوندصد حاجت اورا برآورده خواهد نمود سی حاجت دنیوی هفتاد حاجت اخروی.

رفع حاجت / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

رفع حاجت / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

شخصی گفت: من حاجتی داشتم که برای حل آن خدمت آقای کشمیری رسیدم و به ایشان عرض کردم که حاجتی دارم و میخواهم زیارت عاشورا بخوانم. ایشان فرمودند:زیارت عاشورا را نخوان چوب دارد! و با همان لهجهٔ عربی دو مرتبه فرمودند:نماز جعفر طیار.

براورده شدن حاجات/ایت الله کشمیری

براورده شدن حاجات/ایت الله کشمیری:

ایت الله کشمیری زمانی فرمودند: هر کسی حاجتی داشته باشد، سه روز سرقبر یکی از علما که نفوس و زهدش بیشتر باشد. برود و یک حمد و یازده «قل هواللهٔ احد » بخواند به صاحب آن قبر هدیه کند و بعد هزار و یک مرتبه «لااله الا الله»بگوید، اثر دارد و تجربه شده است.

برآورده شدن حاجات /آیت الله مجد

برآورده شدن حاجات /آیت الله مجد:

ممکن است بایک صلوات خداوندتمام حاجات مارا برآورده بدهد.

رفع حوائج:شیخ عبدالقائم شوشتری

رفع حوائج:شیخ عبدالقائم شوشتری:

برای رفع حاجت های مؤمنین ادعیه زیر مجرب است:

  1. دعای مکارم أخلاق، از منشئات امام معصوم حضرت سجاد

        ۲٫دعای عالیه المضامین ازآثارامام زین العابدین

        ۳٫دعای علقمه که پس از زیارت عاشورا خوانده می شود.

        ۴. دعاهای پس از زیارتهای ائمه ایلام. “

        ۴٫دعاهای پس از زیارت های ائمه