رهایی ازظلمات قبر/رسول اکرم

رهایی ازظلمات قبر/رسول اکرم:

رسول اکرم فرمود: برمن صلوات بفرستید که صلوات بر من، نوری در قبر و پل صراط و نوری در بهشت خواهد شد. نیز رسول خدا فرمود: صلوات بر من نورى است بر صراط، و هر کس در صراط داشته باشد، از اهل جهنم نخواهدهمچنین رسول خدافرمودند: هر کس بر من یک بار صلوات فرستد، خداوند متعال در روز قیامت به بالای سر و طرف راست و چپ و به بالا و پایین و همهٔ أعضاء و جوارح او نور می دهد.

لذت از لحظهٔ مرگ / حاج اسماعیل خان دولابی

لذت از لحظهٔ مرگ / حاج اسماعیل خان دولابی:

هر نفسں ، قدمی رو به موت است. همه رو به موت می روند، منتها غیر مؤمن جان میکند، ولی مؤمن خودش جانش را تقدیم میکند. دائماً در موت زندگی میکنیم؛ و رو به موت می رویم. وقتی نماز میخوانی، وقتی «الله اکبر و لا إله إلا الله»میگویی، از مال و جان و از وقتت که می گذری، همه اینها موت است. اگر این کارهارا با محبت انجام دهی از آن لذت هم خواهی برد.

ایمنی از تلخی مرگ / رسول اکرم

ایمنی از تلخی مرگ / رسول اکرم

رسول خدا فرمود: هر کسی بر من بسیار صلوات بفرستد، از تلخی مرگ ایمن .خواهد بود

سالم ماندن بدن پس از مرگ / منقول

سالم ماندن بدن پس از مرگ / منقول

ذکر «یا باری»؛ ۲۱۳ مرتبه، هر روز بعد از نماز صبح، موجب سالم و پاکیزه ماندن بدن است بعدازمرگ تاقیامت.

جان دادن آسان / منقول

جان دادن آسان / منقول:

در بعضی کتب مذکور است که یکی از صلحا بر بالین بیماری آمد و او را در سکرات موت دید پرسید: تلخی جان کندن را چگونه میل یابی ؟ جواب داد: کام جان خود را شیرین می یابم و هیچ تلخی در آن احساس نمیکنم. آن صالح در عجب ماند که موجب این چیست؟ شربتی که در مذاق خاص و عام تلخ است چرادر مذاق این بیمار شیرین می نماید؟ آن بیمار گفت: در شگفت نباش! زیرا به من رسیده بود که رسول خدا فرموده است: هر که بسیار بر من صلوات بفرستد، از تلخی جان کندن ایمن باشد؛ و من مدتی است شربت صلوات را مینوشم، لهذا اثر تلخی در جان خود نمیبینم و از این جهان، شیرین کام و نیکو به سرانجام میروم.

شهود ملائکه / آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری

شهود ملائکه / آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری:

خواندن سورهٔ قدر برای رویت ملائکه خوب  است ذکری که آن بزرگوارفرموده بودند: «یا طاطائیل یا دریائیل» بود

برکات دنیوی و اخروی / شیخ جعفر آقای مجتهدی

برکات دنیوی و اخروی / شیخ جعفر آقای مجتهدی:

در ذکر صلوات، تولی و تبری موج میزند؛ و برکات دنیوی و اخروی بسیاری دارد.

سنخیت پیدا کردن با فرشته ها / منقول

سنخیت پیدا کردن با فرشته ها / منقول:

ذکر «یا نور»؛ ۱۰۰۰ مرتبه، هر روز جهت سنخیت پیدا کردن با مخلوقات نوری (فرشته ها و ملانک) گفته شود.

رویت ملائکه/ آیتالله سید عبدالکریم کشمیری

رویت ملائکه/ آیتالله سید عبدالکریم کشمیری:

ایت الله کشمیری میفرمودند خواندن سورهٔ قدر، برای رویت ملائکه خوب است

تشبیه به ملائکه /منقول

تشبیه به ملائکه /منقول

فرستادن صلوات انسان را شبیه فرشته ها میکند درنتیجه ازرحمتی که ملائکه دزآسمان مستغرق میباشند به انسانی که باصلوات شبیه ملائکه شده است نیز سهمی میرسد.