تاکیدبراذکار/منقول

تاکیدبراذکار/منقول:

11111111111111  مراد أزمطلق ذكر، ذكر خداست. و عبارت است ازیاد کردن نام خدا به روش و ترتیب مخصوصی. در احادیست به فضیلت و فایدهٔ ذکر و انواع اذکار، چون تسبیح «سبحان الله»، تهلیل «لا اله الا الله»، تحمید «الحمدلله»، تکبیر «الله اکبر»، حوقله 444444444444444444444444444444تأکید بسیار شده است.

باز شدن راهها / سفارش حاج اسماعیل خان دولابی

باز شدن راهها / سفارش حاج اسماعیل خان دولابی:

000000000ذرهای گناه برای او باقی نمیماند.

عصارهٔ جملهٔ اذکار / کربلائی احمد تهرانی

عصارهٔ جملهٔ اذکار / کربلائی احمد تهرانی:

ایشان می فرمودند: تمامی اذکار و اسامی در دعای جوشن کبیر، مهم و گرهگشا است. اما عصاره و جوهرهٔ تمامی آنها در ذکر

555555555555555خلاصه شده است. این ذکر، سر گل تمامی اذکار دعای جوشن کبیر است.

رسیدن به مقامات سلوکی / آیت الله بهاء الدینی

رسیدن به مقامات سلوکی / آیت الله بهاء الدینی:

آیتالله بهاء الدینی می فرمودند: در عالم رؤیا، اهل حالی مرا گفت: بعد از هر

نماز، ده مرتبه این ذکر را بگو:ذکر 66666666ر را بر عارف کامل، راهبر مردان خدایی، علامه طباطبایی عرضه کردم، مرا فرمود تا بر آن مداومت کنم و به طور تأکید، دستور پانصد تا ششصد بار تکرار آن را فرمود.

بهترین ذکر / شیخ بهایی

بهترین ذکر / شیخ بهایی:

شیخ بهایی در کشکول خود از رسول اکرم روایت کرده است که: بهترین ذکر من و ذکر انبیاء قبل از من «لا اله الا الله» میباشد.

بهترین عمل سالک / سید هاشم حداد

بهترین عمل سالک / سید هاشم حداد:

از سید هاشم حداد میپرسند: بهترین کار برای سالک در کدام یک از اعمال عبادی است؟

1

ذکر خالصان حق / حاج شیخ جواد آقای ملکی تبریزی

ذکر خالصان حق / حاج شیخ جواد آقای ملکی تبریزی:

سالک، دائماً باید هم و حزن قلبی به جهت عدم وصول به مطلوب داشته باشد. ثانیاً، تا می تواند ذکر و فکر را ترک نکند که این دو، بالهای پرواز به آسمان معرفت است. در ذکر، عمدهٔ سفارش اذکار صبح و شام، که اهم آنها در اخبار وارد شده است و همچنین اهم تعقیبات، صلوات و ذکر وقت خواب که در اخبار مأثور است. لاسیما، متطهراً در حال ذکر به خواب رود و شب خیزی فرماید. زمستانها سه ساعت و تابستانها یک ساعت و نیم توجه کند. ایشان میفرمودند که در ساجدهٔ ذکر یونسیه، یعنی در مداومت آن، بصورتی که شبانه روزی ترک نشود؛ و اقل آن چهارصد مرتبه است، خیلی اثرها دیده ام.

باقیات صالحات / سفارش از آیت الله بهاء الدینی

باقیات صالحات / سفارش از آیت الله بهاء الدینی:

از اذکار مهم، تسبیحات اربعه است. حضرت امام باقر به نقل از فرمود: حضرت رسول گذارش بر مردی که درختی در باغش می کاشت، افتاد. رو به او کرد و فرمود: آیا راهنمایت باشم در مورد کاشتنی ای که ریشه اش استوارتر و ثمردهی اش زودتر و میوه هایش گواراتر و انفاقش پایدارتر است؟ آن مرد گفت: آری، پدر و مادرم فدای تو، ای رسول خدا! پس حضرت فرمود: صبح گاه و شامگاه، بگو: «سبحان الله و الحمدالله ولاً اله الا الله و الله اکبر». اگر این ذکر را بگویی، با هر تسبیحت، برای تو، ده درخت از انواع درخت های میوه دار، در بهشت کاشته میشود، آن برای تو باقیات صالحات است.

واجب شدن بهشت / منقول

واجب شدن بهشت / منقول

کسی که «بسم الله الرحمان الرحیم» را به خط زیبا بنویسد، بهشت برای او واجب میشود.

سعادت / سید علی آقای قاضی

سعادت / سید علی آقای قاضی:

اگر می خواهید از جمیع ترس و هراس و وسواس ایمن باشید، دائماً در فکر مرگ استعداد لقاء الله باشید؛ و این است جوهر گرانبها و مفتاح سعاد لت دنیا و آخرت. به جهت تسهیل این معنی، اول بعد از تصحیح تقلید یا اجتهاد، مواظبت تامه به فرایضں خمسه و سایر فرایض در احسن اوقات و سعی کردن روز به روز بر آن، تا خشوع و خضوع بیشتر گردد؛ و تسبیح صدیقهٔ طاهره بعد از هر نماز و خواندن آیةالکرسی، کذالک؛ و سجدهٔ شکر و خواندن سورهٔ یاسین بعد از نماز صبح و سورهٔ و خواندن معوذات در شفع و وتر و استغفار، هفتاد مرتبه درآن و ايضاً بعد از صلاة عصر؛ و این ذکر را بعد از صلاة صبح و مغرب یا در صباح و عشا ده دفعه بخوانید:

2