روا شدن حاجات / شیخ حسنعلی نخودکی

روا شدن حاجات / شیخ حسنعلی نخودکی:

دستور ختم مبارک مولای متقیان امیر مومنان است که به هر نیتی چه درباره امور دنیا و چه درباره امورآخرت چه برای برطرف شدن مشکلات و چه برای نجابت از گرفتاری ها انجام شود، بسیار موثر است. به این صورت که چهل روز بعد از نماز صبح، رو به قبله نشسته، هدیه به ساحت مقدس انبیا و اولیا، مخصوصاً خاندان پاک نبوت امامت یک حکد وسه مرتبه سوره توحید و جهارده صلوات فرستاده وسپس

1مرتبه تکرار کند) بعد از اتمام ذکر نیز یک حمد و سه مرتبه سورهٔ توحید و چهارده

“.صلوات هدیه به ارواح طیبهٔ انبیا و اولیا بخواند

برآورده شدن حوائج / علامه سید ابراهیم زنجانی

برآورده شدن حوائج / علامه سید ابراهیم زنجانی:

علامه سید ابراهیم زنجانی در کشکول خود آورده است، برای برآورده شدن

1

قضائی حوائج / ملا مصطفی خوئی

قضائی حوائج / ملا مصطفی خوئی:

ملا مصطفی خوئی، صاحب کتاب جواهر مکنونه گفته است: مجرب است، مجرب است، مجرب است؛ و هیچ شک و ریبی در آن نیست که برای قضای حوائج

2

 

قضای حوائج / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

قضای حوائج / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

3حوائج و رفع گرفتاری بسیار مفید می باشد.

قضای حوائج / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

قضای حوائج / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

۱۰۰۰ مرتبه  4  برای قضای حوائج بسیار نافع و عجیب می باشد.

قضایی حوائج آیت الله سيل عبدالکریم کشمیری

قضایی حوائج آیت الله سيل عبدالکریم کشمیری:

از ایشان مسموع شده است که بعد از هر نماز، ۴۰ بار ذکر یونسیه در سجده انشاء الله رو است.

قضای حوائج /منقول

قضای حوائج /منقول:

برای قضای حوائج مشروعه و ادای دین، روز جمعه غسل کند و پیش ازبلکه قبل از طلوع خورشید، دو رکعت نماز بخواند، مانند نماز صبح و بعد از نماز،یک هزار و چهل و هفت مرتبه بگوید:20و ثواب آن را به روح مقدس امام جوادهدیه نمایدمقضی والمراد گردد انشالله.

رسیدن به دولت وثروت/منقول

رسیدن به دولت وثروت/منقول:

1

2

ازدیاد روزی / سفارش آیت الله بهاء الدینی

ازدیاد روزی / سفارش آیت الله بهاء الدینی:

ازحضرت امام رضا روایت است که استغفار روزی را زیاد میکند.

معنویت و رزق / ایت الله سید عبدالکریم کشمیری

معنویت و رزق / ایت الله سید عبدالکریم کشمیری:

مرحوم ایت الله کشمیری می فرماید:آیه نور( سوره نورآیه ۳۵)به عدد ۲۵۶ مرتبه برای معنویت ورزق، مخصوصاً بعد از نماز عشاء بسیار مفید است.