Main Menu

آمار نقد

 
 

تیتر امشب/ آمار تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی در بوته نقد

تیتر امشب/ آمار تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی در بوته نقدمدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی ما تکلیف داریم با حمایت از صنایع کوچک و متوسط آنان را بار دیگر در چرخه اقتصاد کشور فعال کنیم. تیتر امشب/ آمار تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی در بوته نقد مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی ما تکلیف داریم با حمایتRead More