حکایت: میرفندرسکی و حاضر جوابی

حکایت: میرفندرسکی و حاضر جوابی

میرفندرسکی انسانی متواضع بود که از اشراف و اعیان کناره گیری و بیشتر با عوام مردم معاشرت داشت خبر این اخلاق میر به شاه عباس صفوی رسید لذا روزی به او از باب گله گفت:ای میر شنیده ام برخی علما با اوباش معاشرند و در قهوه خانه ها و در کنار معرکه ها بازی های نامناسب ایشان را تماشا می کنند میرفندرسکی که حریف تر از این حرفها بود در جواب فرمود: قربان، خلاف به عرض رسانیده اند، بنده همیشه در جمع اراذل و اوباش و عوام بوده ام و هستم و لیکن هرگز عالم و حکیمی را آنجا ندیده ام!!