Main Menu

دو کند

 
 

دو تصویر از رهبر کرۀ شمالی که «رازی شخصی» را برملا می کند

دو تصویر از رهبر کرۀ شمالی که «رازی شخصی» را برملا می کندحزب الله : کسب اطلاعات از کره شمالی به خاطر سیستم دیوار آهنین در این کشور آسان نیست اما آگاهی از هر نوع خبر درباره کیم جونگ اون رهبر این کشور بسیار دشوار تر می باشد به خصوص اگر درباره امور شخصی وی باشد که شخصیتش را خدشه دار کند و جنجالی باشد. دو تصویر از رهبر کرۀ شمالی که «رازی شخصی» را برملا می کند حزب الله : کسب اطلاعات از کره شمالی به خاطر سیستم دیوارRead More


دو تصویر از رهبر کره شمالی که «رازی شخصی» را برملا می کند

دو تصویر از رهبر کره شمالی که «رازی شخصی» را برملا می کندکسب اطلاعات از کره شمالی به خاطر سیستم دیوار آهنین در این کشور آسان نیست اما آگاهی از هر نوع خبر درباره کیم جونگ اون رهبر این کشور بسیار دشوار تر می باشد به خصوص اگر درباره امور شخصی وی باشد که شخصیتش را خدشه دار کند و جنجالی باشد. دو تصویر از رهبر کره شمالی که «رازی شخصی» را برملا می کند کسب اطلاعات از کره شمالی به خاطر سیستم دیوار آهنین در این کشور آسان نیستRead More