رسیدن به مقصد امام زمان / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

رسیدن به مقصد امام زمان / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

از ایشان سوال شد که برای عموم طلبه ها چه توصیه ای می کنید که به مقصدی که امام زمان می خواهند، برسند؟ فرمودند: نماز شب، تهجد و بندگی.