Main Menu

زنان علیه

 
 

تظاهرات گسترده زنان در ترکیه علیه اردوغان

تظاهرات گسترده زنان در ترکیه علیه اردوغانهزاران زن در استانبول و چند شهر دیگر ترکیه با در دست گرفتن پلاکارد و پارچه نویسی هایی که روی آنها نوشته شده بود “من ساکت نمی مانم” به خیابان ها آمدند. قانون-هزاران زن در استانبول و چند شهر دیگر ترکیه با در دست گرفتن پلاکارد و پارچه نویسی هایی که روی آنها نوشته شده بود “من ساکت نمی مانم” به خیابان ها آمدند. این در حالی است که دولت ترکیه با دفاع ازاین لایحه گفته هدف از آن مقابله با سنت رایج ازدواجRead More