سنگ شرف الشمس

شرف شمس

شرف شمس

این لوح شرف شمسی میباشد که انگشتر یا نوشته آنرا هر که همراه داشته باشد آثار عجیب خواهد دید.در نوشتن آن نکاتی لازم توجه است: الف: در کشیدن صفر (ستاره اول) قلم نبایستی از کاغذ جدا بشود.

ب: مد روی الف نباید خمیدگی پیدا کند.

ج: میمی که نوشته میشود بی دم باشد.

د: نردبان سه پله باشد نه بیشتر و نه کمتر.

ه: حلقه محجمی «و» در آخر لازم است.

ی: روز مشخصی برای نوشتن؛ نوزدهم فروردین ماه می باشد که شرف آفتاب میباشد (پیش از ظهر)

ل: قرائت سوره شمسی از سحر تا قبل از نوشتن

و: سالی یکبار با سوزن روی حکاکی و یا با قلم روی نوشته باید بازنویسی شود.

سیزده حرف باشد این صورت         هر یکی در صفا چو باغ ارم

چاراول بود هم از توراة                 چار از انجیل عیسی مریم

پنج حرف دیگر از قرآن است          اسم اعظم بود همین فافهم

سنگ شرف الشمس ، خصوصیات ان از نگاه سایت علوم غریبه

سنگ شرف الشمس

روز ۱۹ فروردین روز ویژه ای برای مسلمانان است . روزی که خورشید ۱۹ درجه در برج حمل(فروردین) باشد. آن ها می گویند این روزخاص بنابه محاسبات نجومی، روزی خوش یمن و بابرکت است و البته در ساعت های خاصی در این روز، بهترین موقعیت خورشید در کهکشان در سال است.

ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم در باب « در احکام نجوم » فصل « بهرهای (بهره ها ) ستارگان اندر بروج » زیر عنوان «شرف و هبوط ستارگان کدامند ‌‌» مطالبی را در خصوص شرف سیارات نوشته است .

براساس جدول کتاب التفهیم شرف شمس هنگامی است که خورشید ۱۹ درجه در برج حمل باشد.در میان عامه مردم هم این روز، روزی است که موکلان خورشید به زمین می آیند و چند ساعتی را در زمین می گذرانند. ساعت هایی که برای اهل زمین، از جمله خوش یمن ترین ساعت ها سال است.

در کتاب سر المستتر شیخ بهایی در اذکار و خوابنامه و علوم غریبه به تفصیر بیان شده است.
دعای شرف الشمس
شرف الشمس

53

بیشتر