Main Menu

صادرات شد

 
 

تراز صادرات داروی کشور منفی شد

تراز صادرات داروی کشور منفی شد رئیس انجمن داروسازان گفت: در زمینه دارو هم غول‌های بزرگ دارویی دولتی باعث شده‌اند بخش خصوصی قادر به رقابت و حضور واقعی نباشد در نتیجه تراز صادرات دارویی منفی شده و هم‌اکنون یکی از تلاش‌هایی که مسئولین سازمان غذا و دارو در حال انجام آن هستند فائق آمدن به این تراز منفی است. تراز صادرات داروی کشور منفی شد (image) رئیس انجمن داروسازان گفت: در زمینه دارو هم غول‌های بزرگ دارویی دولتی باعث شده‌اند بخش خصوصی قادر به رقابت و حضور واقعی نباشد درRead More


صادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد

صادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد صادرات گاز ایران به ترکیه با اعلام رفع مشکل فنی از سوی شرکت بوتاش ترکیه از سرگرفته شد. صادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد (image) صادرات گاز ایران به ترکیه با اعلام رفع مشکل فنی از سوی شرکت بوتاش ترکیه از سرگرفته شد. صادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد پرشین موزیک