فائده: در دفع و رفع بلا

فائده: در دفع و رفع بلا

اگر بخواهی به تب مبتلا نشوی در هر صبح و شام دعاء حضرت فاطمه ابنیه را بخوان که مشهور به دعای نور است و بسیار مجرب می باشد.6