Main Menu

مشکلات اقتصادی

 
 

تاثیر مهاجرت افغان ها از ایران در بازار مسکن

با ظهور و بروز مشکلات اقتصادی، ضریب خروج کارگران افغان از ایران با شدت و افزایش هر چه بیشتری همراه شده، به واقع کار و درآمدزایی در ایران به مانند گذشته برای افغان‌ها مقرون به صرفه نیست. وقتی جذابیت ایران برای کارگران افغانی تنزل پیدا می‌کند/آیا خروج کارگران افغانی به توسعه فرصت‌های شغلی در کشور می‌انجامد؟ با ظهور و بروز جنگ و افزایش نا امنی در افغانستان، کشور ایران به عنوان جامعه‌ای که از حیث فرهنگی، مذهبی و دینی و تا حدودی زبانی، از قرابت افزون تری با کشور افغانستانRead More