Main Menu

شادی منحصر بفردپرسپولیسیها+عکس

شادی منحصر بفردپرسپولیسیها+عکس
تیم فوتبال پرسپولیس تهران از هفته دهم رقابت های لیگ برتر باشگاه های ایران عصر جمعه در حضور حدود ۵۰ هزار تماشاگراستادیوم آزادی بانتیجه یک بر صفر تیم صنعت نفت آبادان را شکست داد.

شادی منحصر بفردپرسپولیسیها+عکس

تیم فوتبال پرسپولیس تهران از هفته دهم رقابت های لیگ برتر باشگاه های ایران عصر جمعه در حضور حدود ۵۰ هزار تماشاگراستادیوم آزادی بانتیجه یک بر صفر تیم صنعت نفت آبادان را شکست داد.
شادی منحصر بفردپرسپولیسیها+عکس

ایمو


Comments are Closed