Main Menu

ایرلاین دهند؟

 
 

ایرلاین ها چه امتیازی به زائران اربعین می دهند؟

ایرلاین ها چه امتیازی به زائران اربعین می دهند؟ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ارائه خدمات ویژه شرکت‌های هواپیمایی به زائران اربعین خبر داد و گفت: طبق قرارداد ایرلاین‌ها هر مسافری که از پرواز خود جا ماند می‌تواند از پرواز بعدی یک ایرلاین دیگر به صورت رایگان استفاده کند. ایرلاین ها چه امتیازی به زائران اربعین می دهند؟ (image) رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ارائه خدمات ویژه شرکت‌های هواپیمایی به زائران اربعین خبر داد و گفت: طبق قرارداد ایرلاین‌ها هر مسافری که از پرواز خود جا ماند می‌تواند از پروازRead More