Main Menu

تصاویر/برخورد قطار

 
 

تصاویر/برخورد دو قطار مسافربری در شاهرود

تصاویر/برخورد دو قطار مسافربری در شاهروددو قطار مسافربری در ایستگاه هفت خوان دامغان ـ سمنان واقع در محور تهران- مشهد صبح امروز با یکدیگر برخورد کردند که تاکنون ۸ نفر مصدوم شده اند. تصاویر/برخورد دو قطار مسافربری در شاهرود دو قطار مسافربری در ایستگاه هفت خوان دامغان ـ سمنان واقع در محور تهران- مشهد صبح امروز با یکدیگر برخورد کردند که تاکنون ۸ نفر مصدوم شده اند.تصاویر/برخورد دو قطار مسافربری در شاهرود