Main Menu

حلب تروریست

 
 

شکست عملیات انتحاری تروریست ها در حلب

شکست عملیات انتحاری تروریست ها در حلببه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از حلب، یکی از شیوه های جدید نیروهای تروریست تکفیری برای شکستن محاصره حلب استفاده از نفربرهای انتحاری است تا خطوط دفاعی این شهر را منهدم کنند که این نفربرها توسط ارتش سوریه منهدم شدند. دانلود دانلود تصویر شکست عملیات انتحاری تروریست ها در حلب به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از حلب، یکی از شیوه های جدید نیروهای تروریست تکفیری برای شکستن محاصره حلب استفاده از نفربرهای انتحاری است تا خطوط دفاعی این شهر راRead More


مقاومت مردم حلب در برابر تروریست ها

مقاومت مردم حلب در برابر تروریست هابه گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی رغم خسارت های وارده از سوی توطئه عربی – غربی به شهر حلب؛ مردم این شهر همچنان بر مقاومت تاکید می کنند. دانلود دانلود فیلم مقاومت مردم حلب در برابر تروریست ها به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی رغم خسارت های وارده از سوی توطئه عربی – غربی به شهر حلب؛ مردم این شهر همچنان بر مقاومت تاکید می کنند. دانلود دانلود فیلممقاومت مردم حلب درRead More


هلاکت ۱۰۰ تروریست در حلب

هلاکت ۱۰۰ تروریست در حلبارتش سوریه موفق شد حدود ۱۰۰ عنصر مسلح و تروریست را در حلب و حومه حماه به هلاکت برساند ولی گروه های مسلح نیز غرب حلب را گلوله باران کردند که ۵ کشته برجای گذاشت. هلاکت ۱۰۰ تروریست در حلب ارتش سوریه موفق شد حدود ۱۰۰ عنصر مسلح و تروریست را در حلب و حومه حماه به هلاکت برساند ولی گروه های مسلح نیز غرب حلب را گلوله باران کردند که ۵ کشته برجای گذاشت.هلاکت ۱۰۰ تروریست در حلب عکس های جدید