Main Menu

روزهای شلوغ بسیجیان قزوینی در خدمت‌رسانی به مردم

 
 

روزهای شلوغ بسیجیان قزوینی در خدمت‌رسانی به مردم

گزارش| روزهای شلوغ بسیجیان قزوینی در خدمت‌رسانی به مردم + فیلم خبرگزاری تسنیم از ادامه فعالیت های جهادی بسیجیان شهرک مینودر قزوین گزارش می دهد به گزارش خبرگزاری از قزوین جهاد گران سلامت استان قزوین از روزهای نخست شیوع ویروس کرونا در کشور در حال خدمت رسانی به مردم این استان بوده و تا امروز فعالیت های خود را ادامه داده اند. فعالیت های از جمله تامین و توزیع بسته های معیشتی در بین خانواده های نیازمند و خانواده هایی که در زمان تعطیلی کسب و کار به دلیل ویروس کرونا آسیب دیده اندRead More