Main Menu

سوز

 
 

سوز درس خواندن

سوز درس خواندنالهام کاظمی خبرنگار گروه شهر روزهای سرد سال شروع شده و حالا همه درگیر لباس گرم و تنظیم سیستم گرمایشی منازل و محل کارشان هستند تا از سوز و سرما در امان بمانند. در این میان ساکنان شمال غرب کشور سرما را بیش از همه به جان می خرند و از همان اول مهر، به استقبال سرما رفته اند. دانش آموزان این مناطق هم باید در سوز و سرمایی به مدرسه بروند که گاه به حدی غیرقابل تحمل می شود که کار را به تعطیلی مدارس می کشاند؛Read More


زیرساخت قطع سهمیه سوخت خودروهای گازوئیل سوز فاقد بیمه آماده نیست

زیرساخت قطع سهمیه سوخت خودروهای گازوئیل سوز فاقد بیمه آماده نیستمدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از مشخص نبودن زمان اجرای طرح قطع سهمیه سوخت خودروهای گازوئیل سوز فاقد بیمه شخص ثالث خبر داده و سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند ناوگان عمومی از تکمیل نبودن سامانه اجرای این طرح خبر می دهد. زیرساخت قطع سهمیه سوخت خودروهای گازوئیل سوز فاقد بیمه آماده نیست مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از مشخص نبودن زمان اجرای طرح قطع سهمیه سوخت خودروهای گازوئیل سوز فاقد بیمه شخصRead More