Main Menu

فرود قشم

 
 

فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه قشم

فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه قشمیک فروند هواپیمای قشم ایر که از جزیره قشم عازم مشهد بود پس از بلند شدن از باند فرودگاه دچار نقص فنی شد. فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه قشم یک فروند هواپیمای قشم ایر که از جزیره قشم عازم مشهد بود پس از بلند شدن از باند فرودگاه دچار نقص فنی شد.فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه قشم خبرگزاری اصفهان