Main Menu

فیلم همسرش

 
 

فیلم پنهانی و هوایی مرد از اقدام زشت و خیانت همسرش

فیلم پنهانی و هوایی مرد از اقدام زشت و خیانت همسرشفیلم پنهانی و هوایی مرد از اقدام زشت و خیانت همسرش همسر عاشق پیشه هنگامی که زنش را در کنار مرد دیگری دید قصد کشتن رقیب عشقی خود را داشت که با درخواست طلاق تصمیم خود را تغییر داد. مردی که بعد از ۱۸ سال زندگی مشترک به همسرش شک کرده بود با هواپیمای بدون سرنشینی زنش را در شمال پنسیلوانیا تحت تعقیب قرار می دهد. وی هنگامی که مچ همسرش را در حین سوار شدن در ماشین مرد دیگریRead More