Main Menu

مهر من

 
 

مهر پرسپولیسی روی پیشانی من خورده

مهر پرسپولیسی روی پیشانی من خوردهبیرانوند در گفت و گویی بی پرده از روزهای سختی که پشت سر گذاشت، از درخشش در بازی با پرسپولیس، از علاقه اش به این تیم و تصمیمش برای فصل آینده صحبت کرد که در ادامه می خوانید. مهر پرسپولیسی روی پیشانی من خورده بیرانوند در گفت و گویی بی پرده از روزهای سختی که پشت سر گذاشت، از درخشش در بازی با پرسپولیس، از علاقه اش به این تیم و تصمیمش برای فصل آینده صحبت کرد که در ادامه می خوانید.مهر پرسپولیسی روی پیشانیRead More