Main Menu

موافقت پلیس با راه‌اندازی کارآگاه خصوصی

 
 

موافقت پلیس با راه‌اندازی کارآگاه خصوصی

موافقت پلیس با راه‌اندازی کارآگاه خصوصی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در این سه ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان در حوزه سرقت برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و این نشان می‌دهد که این اتفاقات بی‌تاثیر از شرایط روز نیست. خبرگزاری ایلنا: رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در این سه ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان در حوزه سرقت برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و این نشان می‌دهد که این اتفاقات بی‌تاثیر از شرایط روز نیست. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایشRead More