Main Menu

و جگوار

 
 

فیلم مهیج و دیدنی از شکار تمساح توسط جگوار

فیلم مهیج و دیدنی از شکار تمساح توسط جگوارشکار تمساح توسط جگوار شاید برای برخی شناسایی سه گربه سان بزرگ جثه و محبوب جگوار ، پلنگ و یوزپلنگ از روی پوست دشوار باشد.این سه گربه سان چابک علاوه بر تفاوت هایی که در زیستگاه، نحوه شکار و پراکنش جغرافیایی با هم دارند خال های روی پوست شان هم با یگدیگر متفاوت است. خال های بدن جگوار به صورت گروهی هستند که معمولاْ هر گروه دارای پنج یا شش خال است. در درون هر یک از خال های پیوسته که باRead More