باز شدن دروازهٔ سعادت / منقول

باز شدن دروازهٔ سعادت / منقول

از جمله فتوحات مجربه، ختم آیةالکرسی است، که آن را به عدد حروفی کرسی که ۲۹۰ است، بخوانند، تا درهای فتوحات باز شود؛ و دروازهٔ سعادت گشوده گردد. همین طور ختم آیةالکرسی، به عدد اسم علی، یعنی ۱۱۰ مرتبه، در زیر آسمان نیز چنین خاصیتی دارد.

رفع مشکلات، حفظ از هر شر و بدی، شفای بیماری دلها و امان از عذاب در روز قیامت / شیخ حسنعلی نخودکی

رفع مشکلات، حفظ از هر شر و بدی، شفای بیماری دلها و امان از عذاب در روز قیامت / شیخ حسنعلی نخودکی:

به هنگام طلوع و غروب آفتاب، ده بار ذکر111111112222222222222

مبارکهٔ کرسی و تسبیح حضرت زهرایانی که ذکر «صبحان الله» را بر «الحمدلله» مقدم گویند، غفلت نگردد. بعد از هر نماز، آیةالکرسی و تسبیح حضرت زهرا  و سه بار

33333333333

4444444444444

555555555555

از بین رفتن جملهٔ گناهان / حضرت آیت الله به جست

از بین رفتن جملهٔ گناهان / حضرت آیت الله به جست:

صلوات منهدم کنندهٔ گناهان است. این روایت در کتاب «جامع الاخبار» از رسول اکرم نقل شده است:1 هر کسی یک بار بر من صلوات بفرستد، یک ذره از گناهانش باقی نمی ماند.

آمرزش گناهان / آیت الله امجد

آمرزش گناهان / آیت الله امجد

یک استغفار، گناهان را میریزد ، همچون برگ درختان در خزان ؛ وبالاتر از آن صلوات است2

آمرزش گناهان / سفارش از آیت الله بهاءالدینی

آمرزش گناهان / سفارش از آیت الله بهاءالدینی:

از معصوم روایت شده است، بهتر است که روزانه ذکر تسبیحات اربعه ، سی یا صد مرتبه خوانده شود و یا پس از هر نماز واجب، سی مرتبه گفته شود.

حضرت رسولت فرمود:3

سرورو سالار تمام تسبیح هاست. هر کس هر روز سی مرتبه آن را بگوید، از آزاد کردن یک برده و از راهی کردن ده هزار اسب برای جهاد در راه خدا، برای او بهتر است. و او از جایش برنخیزد، مگر آنکه گناهانش ریخته باشد؛ و عوض هر حرف از آن، خدای تعالی شهری را در بهشت عطایش کند.

خلاصی از آتش جهنم / رسول اکرم

خلاصی از آتش جهنم / رسول اکرم:
رسول خدا فرمود: هر کس بر من صلوات بفرستد، هرگز داخل -جھنم نخواهد شد.

آمرزش و بهره مندی از برکات اسماء / شیخ عبدالقائم شوشتری

آمرزش و بهره مندی از برکات اسماء / شیخ عبدالقائم شوشتری:

اهل ذکر که می خواهند واقعاً از برکات اسماء الله بهره مند شوند، این ذکر را ان شاء الله یک سال رجاناً انجام دهند. شب ها قبل از خواب، هر شب به مدت تقریبی ده دقیقه ، ده بند از جوشن کبیر،باهمان ذكر مشترك4خوانده شود. اگر هر بار ده بند خوانده شود، هر ده شب یک دور جوشن کبیر خوانده میشود. بنابراین در یک ماه، سه دور جوشن کبیر خوانده میشود؛ و در یک سال، سی و شش مرتبه می شود. در حدیث آمده است که هر کس در هر ماهی، سه مرتبه جوشن کبیر بخواند، خدای متعال او را می آمرزد.

آمرزش گناهان / سفارش از آیتالله بهاء الدینی

آمرزش گناهان / سفارش از آیتالله بهاء الدینی

از اصبع بن نباته روایت سده است که گفت: با حضرت امیرالمؤمنین بودم. گذرمان به گورستان افتاد. حضرت در آنجا فرمود: از رسول خدا شنیدم که می گفت: هر کس وقتی به گورستان آید و ذکر      5  را بگوید، گناه پنجاه سال بر اوبخشیده میشود. به حضرت رسول عرض شد، اگر کسی پنجاه سال گناه نداشت؟ حضرت فرمود: گناهان پدر و مادر، برادران یا مسلمانان دیگر، بخشوده می شود.

روا شدن امور دنیوی و اخروی / حضرت امام جعفر صادق

روا شدن امور دنیوی و اخروی / حضرت امام جعفر صادق

امام صادق فرمود: مردی نزد رسول خدا آمد و عرض کرد که من نیمی از دعا کردن های خود را برای شما قرار می دهم. حضرت پاسخ داد: کار نیکی می کنی! آن مرد . گفت که آیا کل آن را برای شما قرار بدهم؟ حضرت فرمود: بهتر است! چون آن مرد رفت، رسول خدا فرمود: این حرکت، امور دنیا و آخرت این مرد را کفایت کرده است.

امرزش گناهان / حضرت امام جعفر صادق

امرزش گناهان / حضرت امام جعفر صادق:

از امام صادق منقول است: هر کس در روز جمعه بعد از نماز صبح بگوید:

8
نوشته نمی شود.