توسل به ساحت امام زمان(عج) / سید هاشم حداد عارف بصیر سید هاشم حداد

توسل به ساحت امام زمان(عج) / سید هاشم حداد عارف بصیر سید هاشم حداد:

، زیارت «آل یاسین» به اضافه، «المستعان بک یابن | الحسن» ۷۸۶ مرتبه را در توسل به ساحت مقدسن امام زمان(عج) سفارش میکردند.

با توسل به حضرت مهدی(عج) / شیخ مجتبی قزوینی خراسانی

با توسل به حضرت مهدی(عج) / شیخ مجتبی قزوینی خراسانی:

جهت توسل به حضرت مهدی، بر زیارت «سلام علی آل یس» و دعای بعدش مداومت شود.

طول عمر و درک حضرت مهدی(عج) / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

طول عمر و درک حضرت مهدی(عج) / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

آیت الله کشمیری دربارهٔ سوره های شش گانه، یعنی سورهٔ حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن، و اعلی میفرمودند: مرحوم سید علی آقا قاضی، این سوره های مبارک را خود شب ها قبل از خواب می خواند، چه آن که روایت دارد پیامبر هم قبل از خواب میخواندند و میفرمودند: در این سوره ها، آیه ای است که بهتر از هزار آیه است؛ و امام باقر  فرمود: کسی که قبل از خواب بخواند، نمیمیرد تا آن که حضرت قائم رادرک کندواگربمیرد درجوار پیامبرکیباشد.

رؤیت امام زمان(عج) / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

رؤیت امام زمان(عج) / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

3

نور (۲۵۶ مرتبه)، بین اذان صبح تا طلوع آفتاب، نوع دیگر از اول ماه تا پانزدهم،بین الطلوعین به عددی خاصی و از پانزدهم تاآخرماه به همان عدد لا اله الا الله خوانده شود.

تشرف به محضر امام عصر(عج) / حضرت آیت الله بهجت

تشرف به محضر امام عصر(عج) / حضرت آیت الله بهجت:

شخصی از حضرت آیت الله العظمی بهجت پرسید: این حقیر مشتاق زیارت امام عصرحجة بن الحسن العسگری(عج) میباشم، تقاضا دارم که دعا بفرمایید تا به این سعادت نائل شوم! ایشان جواب دادند: زیاد صلوات بفرستید وآن را به وجود امام زمان(عج) هدیه کنید.

تشرف خدمت حضرت ولی عصر (عج) / حضرت آیت االله حائری

تشرف خدمت حضرت ولی عصر (عج) / حضرت آیت االله حائری:

حجت الاسلام و المسلمین آقاسید مرتضی مجتهدی، اظهار داشتند: ختمی که آیت الله حایری (ره) فرمودند این چنین است که در ماهی که روز اول آن جمعه باشد، از روز اول تا روز پانزدهم ماه، هر روز بعد از نماز صبح، بی آن که با کسی تکلم هر روز دویست و پنجاه و شش مرتبه «لا اله الا الله» گوید؛ و بنابر نقل دیگری، لازم  است ختم مذکور را طوری بخواند که قبل از آفتاب تمام شود.

رؤیت حضرت امام زمان(عج) / کربلایی احمد تهرانی

رؤیت حضرت امام زمان(عج) / کربلایی احمد تهرانی:

ایشان میفرمودند. در تهران که بودم شخصی گفت:گر کسی چهل روز دعای عهد را بخواند، حتماً حضرت را ملاقات خواهد کرد. من از آن زمان تا به حال، چهل سال است . که دعای عهد را هر صبح می خوانم؛ و به شما نیز سفارش میکنم که به این دعا مداومت . کنید، که اگر ان شاءالله فردا حضرت تشریف آوردند،پشیمان نشوید.

دیدن پیامبر در خواب / شیخ محمدتقی اصفهانی

دیدن پیامبر در خواب / شیخ محمدتقی اصفهانی:

علامه شیخ محمدتقی اصفهانی نوشته بود، هر که می خواهد پیامبر خدا را در خواب ببیند، باید تا چهل روز به تصفیهٔ قلب بپردازد. در اول و اخر شب هزار مرتبه صلوات بفرستد؛ و پیش از خواب، چهارده مرتبه آیهٔ سورهٔ نور را بخواند، مجرب است و بارها آن را خوانده ام.

خواب همراه آرامشی / علامه سید مرتضی کشمیری

خواب همراه آرامشی / علامه سید مرتضی کشمیری:

مرحوم آقای حاج سید مرتضی کشمیری نقل فرمودند: در سفری به مشهد مقدس رضوی، وارد بر یکی از علماء آن شهر شدم. شبی پس از رفتن آن آقا به اندرون منزل، شعلهٔ چراغی را که نزدم بود، کم کردم؛ و به استراحت پرداختم. همین که چشمم گرم شد، دیدم عده ای با لباسهای عجیب و غریب وارد اطاق شدند. برخاسته، شعلهٔ چراغ را زیاد کردم، ولی کسی را نیافتم. مقداری ذکر گفتم و استراحت نمودم. قصه تکرار شد. مجدداً بلند شدم. کسی را ندیدم. مقداری دعا خواندم و خوابیدم. رفته رفته کار بالا گرفت. به طوری که دیدم عده ای با لباسهای سرخ وارد شدند و به لهو و لعاب پرداختند. برای چندمین بار برخاستم. متوسل به حضرت رضا شدم و از وضع بد م شکایت کردم. ناگهان مثل اینکه کسی با دست به پهلویم بزند، گفت: آیةالکرسی بخوان! متوجه شدم خیلی چیزها خواندم، اماآیةالکرسی قرائت نکردم. به محض اینکه آن آیات شریفه را خواندم، در امان قرار گرفتم و خواب مرا ربود، یک وقت بیدار شدم که مؤذن آستانهٔ مقدسه به گفتن مقدمات اذان مشغول بود.

دیدن مرده در خواب / سید حسن لواسانی

دیدن مرده در خواب / سید حسن لواسانی:

علامه کبیر، سید محسن لواسانی گفت: هر که شب، سوره های تحدید، حشر، صفت، جمعه، تغابن و اعلی را بخواند، در خواب مرده ای را که میخواهد، میبیند.