غلبه بر نفس / شیخ رجبعلی خیاط

غلبه بر نفس / شیخ رجبعلی خیاط:

5

6شود

حدیث نفس / سید هاشم حداد

حدیث نفس / سید هاشم حداد:

از سید هاشم حداد میپرسند برای حدیث نفس گفتن کدام ذکر خوب است؟ در پاسخ میفرمایند: گفتن تهلیل: «لا اله الاً الله»

گریز از وسواس شیطانی / شیخ عبدالقائم شوشتری

گریز از وسواس شیطانی / شیخ عبدالقائم شوشتری:

هر وقت شیطان وسوسه کرد و نتوانستید حریفات نفس بشوید، هفت مرتبه بگوید:1
حدیث داریم که وقتی این ذکر را می گویید، هفت ملک به کمک شما می آیند و آنها را دفع می کنند. بارها تجربه شده است که انسان وقتی آن را می خواند، احساس قوت میکند.

نفی خواطر شیطانی / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

نفی خواطر شیطانی / آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

آیت الله کشمیری برای نفی خواطر شیطانی می گویند: هیچ چیز بهتر از ذکر خدا نیست.

2

هر کس از یاد خداروگردان شود، شیطان را به سراغ او میفرستیم، پس همواره همنشین اوست.

3

رهائی از شسر شیطان / شیخ عبدالقائم شوشتری

رهائی از شسر شیطان / شیخ عبدالقائم شوشتری:

مسئله ابلیس و شیاطین که دشمنان نامرئی هستند، مسئله مهمی است و هیچ راهی بهتر از پناهندگی به خدا نیست. بدین جهت به چند استعاذه اشاره می کنیم: ۱ – مداومت به معوذتین ( سوره فلق و ناس) هر چند روزانه یک مرتبه. ۲- مداومت به آیات سورهٔ اعراف، آیات ۵۳، ۵۴ و ۵۵ روزانه یک مرتبه. ۳ – دعاهای ۸ و ۱۰ و ۱۷ از صحیفهٔ سجادیه به شرط توجه به محتوای دعسا، گاهی یک مرتبه هنگامی که حال مناجات داشته باشید، بخوانید.

جهت متخلق شدن به اخلاق/ منقول

جهت متخلق شدن به اخلاق/ منقول:

«یا حمید» ۶۲ مرتبه جهت متخلق شدن به اخلاق خدا و رفع صفت لغو گویی و فحاشی هر روز گفته شود.

برای ازدیاد و دوام حال معنوی / آیت الله انصاری همدانی

برای ازدیاد و دوام حال معنوی / آیت الله انصاری همدانی:

یکی از شاگردان ایشان میفرمودند که به آیت الله انصاری عرض کردم: در خدمت شما حال ما دگرگون می شود. بفرمائید برای دوام حال چه کار کنم؟

فرمودند: ذکر «یا حی یا قیوم» را مرتب تکرار کن! عرض کردم چه تعداد؟ فرمودند: اندازه نمیخواهد. هر چقدر می توانید، بیش تر بگویید!

ذکر وصال / سفارش از آیت الله بهاء الدینی

ذکر وصال / سفارش از آیت الله بهاء الدینی:

از ذکرهای مهم – آن طور که در روایات فراوان آمده و ما به خاطر ترس از زیاده

4گفته شود.

قرب به حضرت حق/حضرت امام حسن عسگری

قرب به حضرت حق/حضرت امام حسن عسگری:

انسان به خاطر مجد و شرف صلوات، خلیل الله می شود، چنانکه حضرت ابراهیم به برکت صلوات به مقام خلت نایل آمد. زیرا در روایت است که امام حسن عسگری فرمود: خداوند حضرت ابراهیم را به عنوان خلیل خود انتخاب کرد، برای اینکه بر محمد و آل محمد، که درود خدا بر آنان باد، زیاد صلوات می فرستاد.

ورود به وادی سلوک / میر سید علی همدانی

ورود به وادی سلوک / میر سید علی همدانی:

بسیاری برای ورود به وادی سیر و سلوک و عرفان، قائل به ورد و ذکرند؛ از آن جمله عارف صمدانی، میر سید علی همدانی میگوید: جهت ورود به وادی سلوک، طالب سیر چون صبحگاهان نماز خواند و سلام دهد، این تسبیح را صاد مرتبه بخواند:

1