Main Menu

“کشتی نوح” در هلند به نمایش در آمد+تصاویر

“کشتی نوح” در هلند به نمایش در آمد+تصاویر

هر چند صحبت از کشتی نوح، معمولا، طوفان های سهمگین و عذاب الهی را به یاد می آورد، اما این بار جای نگرانی نیست! زیرا نه تنها طوفانی وجود ندارد، بلکه قرار است کشتی نوح پیام آور امید برای محرومان باشد.

“کشتی نوح” در هلند به نمایش در آمد+تصاویر

هر چند صحبت از کشتی نوح، معمولا، طوفان های سهمگین و عذاب الهی را به یاد می آورد، اما این بار جای نگرانی نیست! زیرا نه تنها طوفانی وجود ندارد، بلکه قرار است کشتی نوح پیام آور امید برای محرومان باشد.

“کشتی نوح” در هلند به نمایش در آمد+تصاویر

لایسنس نود 32 ورژن 9

سپهر نیوز


Comments are Closed