Main Menu

شود؟ آیا

 
 

فراخوان جنگ نفتی سعودی ها / آیا شعله نبرد در اوپک خاکستر می شود؟

فراخوان جنگ نفتی سعودی ها / آیا شعله نبرد در اوپک خاکستر می شود؟آنچه عربستان انجام می دهد بیشتر بازی سیاسی برای تحت فشار قرار دادن ایران است و به زعم خود در یک بازی دو سر برد نه تنها مشکلات مالی و مسائل اقتصادی خود را حل می کند، اینگونه نیز القا می کند که دستاورد ایران را در برجام محدود می کند. فراخوان جنگ نفتی سعودی ها / آیا شعله نبرد در اوپک خاکستر می شود؟ آنچه عربستان انجام می دهد بیشتر بازی سیاسی برای تحت فشار قرارRead More


«زنجانی» بی قرار وثیقه!/ آیا میلیاردر نفتی آزاد می شود؟

«زنجانی» بی قرار وثیقه!/ آیا میلیاردر نفتی آزاد می شود؟زمزمه ها مبنی بر تبدیل قرار وثیقه زنجانی و معادل ریالی آن، احتمال آزادی میلیادر نفتی را قوت داده است. «زنجانی» بی قرار وثیقه!/ آیا میلیاردر نفتی آزاد می شود؟ زمزمه ها مبنی بر تبدیل قرار وثیقه زنجانی و معادل ریالی آن، احتمال آزادی میلیادر نفتی را قوت داده است.«زنجانی» بی قرار وثیقه!/ آیا میلیاردر نفتی آزاد می شود؟ پایگاه خبری مبارز