Main Menu

نخست وزیر ترکیه به ایران هشدار داد!

نخست وزیر ترکیه به ایران هشدار داد!
عصرایران: رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در سخنانی با انتقاد از مخالفت ها با حضور کشورش در کارزار نظامی حمله به موصل تاکید کرد که مرزهای کنونی با عراق و سوریه با رضایت خاطر ترکیه نبوده و شهر موصل به لحاظ تاریخی متعلق به ترکیه بوده است.اردوغان : ما که از فضا نیامده ایم ، از عراق تا بوسنی زمانی برای ما بود

اردوغان در سخنان روز شنبه خود در جمع مردم شهر “بورسا ” با انتقاد شدید از رویکرد برخی کشورهای منطقه و کشورهای غربی در مخالفت با حضور کشورش در کارزار نظامی موصل گقت ؛ وقتی آنکارا درباره مناطقی چو …

نخست وزیر ترکیه به ایران هشدار داد!

عصرایران: رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در سخنانی با انتقاد از مخالفت ها با حضور کشورش در کارزار نظامی حمله به موصل تاکید کرد که مرزهای کنونی با عراق و سوریه با رضایت خاطر ترکیه نبوده و شهر موصل به لحاظ تاریخی متعلق به ترکیه بوده است.اردوغان : ما که از فضا نیامده ایم ، از عراق تا بوسنی زمانی برای ما بود

اردوغان در سخنان روز شنبه خود در جمع مردم شهر “بورسا ” با انتقاد شدید از رویکرد برخی کشورهای منطقه و کشورهای غربی در مخالفت با حضور کشورش در کارزار نظامی موصل گقت ؛ وقتی آنکارا درباره مناطقی چو …
نخست وزیر ترکیه به ایران هشدار داد!

اتومبیل


Comments are Closed