Main Menu

آژیر

 
 

شکستن و خرد شدن ناخن‌ها؛ آژیر خطر برای مشکلات جدی‌تر

شکستن و خرد شدن ناخن‌ها؛ آژیر خطر برای مشکلات جدی‌تر شکستن راحت ناخن های دست یا تکه تکه شدن آن ممکن است نشانه‌ای از کمبود ماده‌ای حیاتی در بدن باشد. شکستن و خرد شدن ناخن‌ها؛ آژیر خطر برای مشکلات جدی‌تر (image) شکستن راحت ناخن های دست یا تکه تکه شدن آن ممکن است نشانه‌ای از کمبود ماده‌ای حیاتی در بدن باشد. شکستن و خرد شدن ناخن‌ها؛ آژیر خطر برای مشکلات جدی‌تر روزنامه ایران