Main Menu

بازگشایی در

 
 

بازگشایی دفتر یک شرکت آلمانی در ایران

بازگشایی دفتر یک شرکت آلمانی در ایران کارشناسان لینده در بازدید از مجتمع پتروشیمی بندرامام آمادگی خود را برای حضور دوباره در این مجتمع و مشارکت در اجرای پروژه‌های آن اعلام و مدل‌های پیشنهادی خود را ارایه کرده است. بازگشایی دفتر یک شرکت آلمانی در ایران (image) کارشناسان لینده در بازدید از مجتمع پتروشیمی بندرامام آمادگی خود را برای حضور دوباره در این مجتمع و مشارکت در اجرای پروژه‌های آن اعلام و مدل‌های پیشنهادی خود را ارایه کرده است. بازگشایی دفتر یک شرکت آلمانی در ایران