Main Menu

ریزش چشمگیر معاملات در حوزه مسکن

پورحاجت گفت: کاهش دخالت‌های دولت در حوزه مسکن نجات‌بخش و درمان‌کننده وضعیت کنونی بازار مسکن است.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه هر اقدامی در حوزه مسکن اگر با حمایت وزارت راه و شهرسازی انجام شود، می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشد، گفت: هرجا که دولت در حوزه اجرای مسکن ورود کرده و مداخله داشته است، نتیجه خوبی نداشته بنابر این دولت باید حمایت از بخش خصوصی را در اولویت و برنامه‌های خود قرار دهد
او ادامه داد: انبوه‌سازان بخش خصوصی برای تولید مسکن به ویژه طرح اقدام ملی بسیار مشتاق هستند اما قراردادهای مشارکت در این طرح به گونه‌ای طراحی شده که با قراردادهای مشارکتی بخش خصوصی تفاوت‌های بسیار زیادی دارد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: در حوزه اجرا بخش خصوصی باید سیاست‌های کلی را در تمامی چارچوب‌ها و قواعد کنترل کند و تنها راه‌حل درمان بهبود وضعیت بازار مسکن در چنین شرایطی، تولید مسکن از طریق بخش خصوصی است.

ریزش چشمگیر معاملات در حوزه مسکن
ریزش چشمگیر معاملات در حوزه مسکن

پورحاجت تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که معاملات مسکن در یک سال اخیر به شدت کاهش یافته که نتیجه آن برای حوزه مسکن بسیار زیان‌بار خواهد بود.

او با بیان اینکه در طرح اقدام ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی شرایط و قراردادها را به گونه‌ای طراحی کرده است که انبوه‌سازان و بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این طرح را ندارند، گفت: جلسات بسیار زیادی با معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی برگزار کردیم و شرایط خود را برای ورود به این طرح اعلام کردیم اما متأسفانه نحوه قراردادها و شرایط آن به گونه‌ای بود که برای انبوه‌سازان چندان مناسب نبوده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد: دولت باید شرایط بازار مسکن و همچنین تولید در این بازار را با حمایت‌های بخش خصوصی توسعه و رونق دهد تا این بازار به نفع خریداران و مصرف‌کنندگان تغییر کند.

پورحاجت در پایان گفت: امیدواریم دولت در این شرایط حمایت‌های بخش خصوصی را افزایش و دخالت‌های خود را در این بازار به شدت کاهش دهد تا شاهد بهبود و تغییر بازار مسکن باشیم.


Comments are Closed